• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

ขอใบอนุญาตตลาดแบบตรง

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้นในการขอใบอนุญาตตลาดแบบตรง

1. การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอ ขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวัง

ให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น เช่น การขายสินค้าทางเว็บไซต์ , การขายสินค้าผ่าน เพจ Facebook , การขายสินค้าผ่าน Shopee , Lazada

3.การวางเงินหลักประกันธุรกิจตลาดแบบตรง

– กรณีบุคคลธรรมดา วางเงินหลักประกันจำนวน 5,000 บาท

– กรณีนิติบุคคล วางเงินหลักประกันจำนวน 25,000 บาท

2. ระยะเวลาการดำเนินการ

 – หลังจากยื่นเอกสารให้กับทาง สคบ.แล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 60 – 90 วันทำการ

Rate this post