จดทะเบียนการค้า

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า)

บริการรับจดทะเบียนการค้า

จดทะเบียนพาณิชย์ กับ จดทะเบียนการค้า แตกต่างกันอย่างไร

ความจริงแล้ว คือ ไม่ต่างกัน เป็นการจดทะเบียนในรูปแบบเดียวกัน บางท่านใช้คำว่าจดทะเบียนร้านค้า แต่ภาษาทางราชการจะใช้คำว่า “จดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. บุคคลธรรมดา (ผู้ประกอบการคนเดียว)
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา)
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ต่างกันที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีบุคคลที่จำกัดความรับผิดและมีบุคคลที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินทั้งหมด)
4. บริษัทจำกัด และบริษัทที่เป็นมหาชนจำกัด
5. บริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิด หรือขยายสาขาในประเทศไทย

บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์

กิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ มีดังนี้

ถ้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และบริษัทต่างชาติเปิดสาขาในไทย ประกอบกิจการดังนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. ธุรกิจโรงสีข้าว และโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในการเลื่อย
2. ธุรกิจขายสินค้าที่มีรายได้วันละ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าไว้ขาย 500 บาทขึ้นไป
3. นายหน้าขายสินค้า
4. ธุรกิจหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม
5. ธุรกิจขนส่งสินค้า ได้แก่ เรือ รถไฟ รถยนต์ ธุรกิจซื้อขายที่ดิน ให้กู้ยืมเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายตั๋วเงิน ธนาคาร โรงรับจำนำ และธุรกิจโรงแรม
6. ขาย เช่า ผลิต หรือรับผลิต CD DVD หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี เครื่องประดับ ที่ตกแต่งด้วยอัญมณี
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
9. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
10. ธุรกิจเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11. เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
12. ธุรกิจบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
13. ธุรกิจให้บริการฟังเพลง ร้องเพลงคาราโอเกะ
14. ธุรกิจเครื่องเล่นเกมส์
15. ธุรกิจบริการตู้เพลง
16. โรงงานแปรสภาพจากงาช้าง และขายปลีก ขายส่งงาช้างและสินค้าที่ทำจากงาช้าง

ถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ประกอบกิจการดังนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. ขาย เช่า ผลิต หรือรับผลิต CD DVD หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะการบันเทิง
2. ขายเครื่องประดับที่มีส่วนประกอบจากอัญมณี
3. ซื้อขายสินค้า บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
4. บริการอินเทอร์เน็ต
5. ให้เช่าพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

1. ค้าเร่ หรือ ค้าขายแบบแผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือ เพื่อการกุศล
3. นิติบุคคลที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา หรือ พระราชบัญญัติ จัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ต่างๆ
6. เกษตรกรที่ได้จดทะเบียน ปว.141

เหตุผลที่บริษัทรับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า) ราคาถูก

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานจดทะเบียน ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เรามีความพร้อม ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการรับจดทะเบียน
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคิดค่าบริการรับจดทะเบียนการค้าเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท (ถ้าเทียบกับบริษัทอื่น ถือว่าเป็นค่าบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ รับจดทะเบียนการค้า ที่มีราคาถูก) และแถมฟรีคอร์สสัมมนา หัวข้อ เตรียมพร้อมสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ความรู้ด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

สนใจบริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า ปรึกษาเราได้ฟรี!

Scroll Up