มือถือ: 094 864 9799บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

รับจดทะเบียนนิติบุคคลล

รับจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งธุรกิจ จดกับเราดีอย่างไร

รับจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งธุรกิจทุกประเภท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จดทะเบียนกับเรามีสิทธิพิเศษมากมาย ออกแบบตรายางฟรี 1 แบบ เริ่มต้น 1,790 บาท

การจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการต้องเลือกประเภทการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการที่จะทำ โดยผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหารงาน ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต กรีนโปร เคเอสพี มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการให้บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจตามวัตถุประสงค์ ในราคาที่สมเหตุผล โดยท่านผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการจดทะเบียนธุรกิจ เราจะช่วยลดภาระในการจดทะเบียนธุรกิจให้กับท่าน เพื่อให้จัดตั้งธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ท่านผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต้องการ เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือเลิกกิจการ ทางเรามีบริการในการดำเนินการดังกล่าวให้กับท่านผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดการให้บริการ

 1. รับจดทะเบียนบริษัท
 2. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า
 4. รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม
 5. รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 6. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 7. รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

 • ชื่อบริษัท ไทย/อังกฤษ ที่ต้องการและมีสำรองไว้อีก สองชื่อ (รวม 3 ชื่อ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 3 ท่าน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์
 • ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ (สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน)
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 • สัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 • ชื่อห้างหุ้นส่วน ไทย/อังกฤษ ที่ต้องการและมีสำรองไว้อีก สองชื่อ (รวม 3 ชื่อ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 2 ท่าน) พร้อมเบอร์โทร
 • ระบุหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด กับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
 • ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ (สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน)
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 • วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนที่จะประกอบกิจการค้า
 • สัดส่วนจำนวนเงินที่ลงของแต่ละท่าน
 • หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม (ต้องเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น)
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนนิติบุคคล กับเราดีอย่างไร?

 • ฟรีคอร์สสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่
 • ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เราให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากต่อปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ!
 • ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
 • ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน
 • บริการรับ-ส่งเอกสารถึงบ้าน
 • สามารถสอบถาม พร้อมคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมืออาชีพ และชำนาญเฉพาะด้าน
 • ราคาค่าบริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลนี้รวมค่าธรรมเนียมของรัฐบาลแล้ว และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
สิทธิพิเศษ รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัท

สนใจบริการบริการจดทะเบียนนิติบุคคล

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp

เพิ่มเพื่อน


E-mail:
greenproksp.th@gmail.com