จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คือ

การจัดตั้งโดยมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานกับทาง DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ซึ่งสามารถใช้ชื่อตามที่เรากำหนดเองได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ทาง DBD กำหนดไว้ คำนำหน้าจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อ แต่ชื่อที่จดต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น ความหมายของห้างหุ้นส่วนเพิ่มเติม

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก. ต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่ลงหุ้นไว้
2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในส่วนของหนี้สินไม่จำกัดจำนวน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เหตุผลที่ควรให้บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีความน่าเชื่อถือสูง
2. มีความชำนาญทางด้านจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนโดยเฉพาะ
3. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) ส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

เหตุผลที่เรารับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาถูก

เพราะเราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงมีข้อมูลต่างๆ มากมาย ทำให้ไม่เสียเวลาในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถจดทะเบียนห้างหุ้นเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าหลายๆ ท่านจึงไว้วางใจในบริษัทของเรา

ค่าบริการการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของเรามี 4 แพ็คเกจ

แพ็คเกจ 1 เตรียมเอกสารให้ครบทุกอย่าง ลูกค้านำเอกสารไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเอง ค่าบริการ 1,590 บาท
แพ็คเกจ 2 จดห้างหุ้นส่วน แบบไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) – ค่าบริการ 2,420 บาท + ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท รวมเป็นเงิน 3,880 บาท
แพ็คเกจ 3 จดห้างหุ้นส่วน แบบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านทางออนไลน์ – ค่าบริการ 3,230 บาท + ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท รวมเป็นเงิน 4,990 บาท
แพ็คเกจ 4 จดห้างหุ้นส่วน แบบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร – ค่าบริการ 4,510 บาท + ค่าธรรมเนียม 1,480 บาท รวมเป็นเงิน 5,990 บาท
*ทุกแพ็คเกจฟรีตราประทับ (ตรายางบริษัท)

สิ่งที่ต้องทำหลังจากจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเสร็จ บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า
จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท