บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้อะไร

ข้อมูลการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ประกอบการที่จะใช้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของเรา จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และการไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น ที่ตั้ง จำนวนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะนำมาลงในห้างหุ้นส่วน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ ทั้งนี้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อที่ตั้งขึ้นจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อที่ตั้งขึ้น โดยชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียน หจก. ต้องแบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภทหลักๆ

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

เหตุผลที่ควรใช้บริษัท รับจดทะเบียน หจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามารถให้คำปรึกษา ให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน ในขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยท่านผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองจากแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ยากแก่การเข้าใจ ทำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นมีความล่าช้า อาจมีปัญหาภายหลังเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปแล้ว

2. บริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในหลายประเภทธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอย่างมาก

3. ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากการบริการ ที่ตรงต่อเวลา และรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตต่อไป

4. บริษัทรับจดทะเบียน หจก. บางแห่งมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เหตุผลที่เรารับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาถูก

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เพราะเราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงมีความชำนาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทำให้ประหยัดเวลาเวลาในการดำเนินการขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมถึงการให้บริการมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน ลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจและมาใช้บริการ บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ของเรา

เนื่องจากผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจนั้น ในการดำเนินธุรกิจมีค่าใช้จ่ายของกิจการมากมายที่เกิดขึ้นนอกจากค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางเราจึงคิดค่าใช้จ่ายในการรับจดทะเบียน หจก ในราคาที่ถูก โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ

ค่าบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ฟรีคอร์สสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ บรรยายโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์สูง
• ฟรีตรายางพร้อมหมึกในตัว สำหรับแพ็คเกจที่ 2-4

แพ็คเกจรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีให้เลือก 4 แพ็คเกจดังนี้

ราคาค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, หจก., Partnership

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 1,790 บาท ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้กับลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้ไปยื่นเรื่องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 4,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม “VAT”) โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองส่งมอบให้กับลูกค้า

แพ็คเกจที่ 3 – ค่าบริการ 5,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยยื่นแบบออนไลน์” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล หลังจากนั้นทางเราจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร และข้อมูล เพื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับหน่วยงานสรรพากร โดยวิธีการยื่นแบบออนไลน์ โดยหลังจากจดทะเบียน VAT ทางออนไลน์แล้ว เอกสารชุดที่จัดเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้า และลูกค้าต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้สรรพากร เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรนั้นเข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ ภายใน 15 วัน หลังจากการจดทางออนไลน์ไปแล้ว ทั้งนี้สรรพากรจะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันที่เข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ

แพ็คเกจที่ 4 – ค่าบริการ 6,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,480 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล โดยบริษัทจะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรในพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการโดยตรง โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในวันที่ยื่นจดทะเบียนกับสรรพากรพื้นที่ ในวันนั้นโดยทันที

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด 
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทุกประเภทธุรกิจ และบริการราคาไม่แพง เพียง 1,790-6,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 1,480บาท) ผู้ที่สนใจรบกวนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

สนใจบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับลงทะเบียน หจก.ติดต่อเรา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มือถือ : 094 864 9799
LINE ID : @greenproksp

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ
บริการรับจดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า
จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท