จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจะต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยการไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น ที่ตั้ง จำนวนเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะนำมาลงในห้างหุ้นส่วนและต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ ทั้งนี้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนคำนำหน้าชื่อที่ตั้งขึ้นจะขึ้นต้นว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วตามด้วยชื่อที่ตั้งขึ้น โดยชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของห้างหุ้นส่วนอื่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม ความหมายของห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด – รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินที่รับลงหุ้น
2. หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด – รับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

เหตุผลที่ต้องใช้บริการบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามารถให้คำปรึกษาให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน ในขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดยท่านผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองจากแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ยากแก่การเข้าใจ ทำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นมีความล่าช้า อาจมีปัญหาภายหลังเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไปแล้ว
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้น มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในหลายประเภทธุรกิจจึงมีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอย่างมาก
3. ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากการบริการที่ตรงต่อเวลาและรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไป
4. บริษัทรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) บางแห่งจะมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

เหตุผลที่เรารับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาถูก

เพราะเราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงมีความชำนาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทำให้ประหยัดเวลาเวลาในการดำเนินการขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมถึงการให้บริการมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจในการใช้บริการบริษัทของเรา

เนื่องจากผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจนั้น ในการดำเนินธุรกิจมีค่าใช้จ่ายของกิจการมากมายที่เกิดขึ้นนอกจากค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางเราจึงคิดค่าใช้จ่ายในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในราคาที่ถูก โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ

ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

มี 4 แพ็คเกจดังต่อไปนี้ (ฟรีตรายางพร้อมหมึกในตัว สำหรับแพ็คเกจที่ 2-4)

แพ็คเกจที่ 1 – ค่าบริการ 1,790 บาท ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์ม รวมทั้งเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้กับลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้ไปยื่นเรื่องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง

แพ็คเกจที่ 2 – ค่าบริการ 4,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน โดย “ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอนและได้รับหนังสือรับรองส่งมอบให้กับลูกค้า

แพ็คเกจที่ 3 – ค่าบริการ 5,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,460 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยยื่นแบบออนไลน์” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอน และได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล หลังจากนั้นทางเราจะจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร และข้อมูล เพื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับหน่วยงานสรรพากร โดยวิธีการยื่นแบบออนไลน์ โดยหลังจากจดทะเบียน VAT ทางออนไลน์แล้ว เอกสารชุดที่จัดเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้า และลูกค้าต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้สรรพากร เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรนั้นเข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ ภายใน 15 วัน หลังจากการจดทางออนไลน์ไปแล้ว ทั้งนี้สรรพากรจะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันที่เข้าไปตรวจที่ตั้งสถานประกอบการ

แพ็คเกจที่ 4 – ค่าบริการ 6,490 บาท (รวมค่าธรรมเนียม 1,480 บาท) บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ “จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร” โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนจบขั้นตอนและได้รับหนังสือรับรองและเลขที่นิติบุคคล โดยบริษัทจะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรในพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการโดยตรง โดยเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในวันที่ยื่นจดทะเบียนกับสรรพากรพื้นที่ในวันนั้นโดยทันที

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า
จดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
5 (100%) 9 vote[s]