• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร: 094-864-9799

จดเครื่องหมายการค้า

รับจดเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนโลโก้ จดทะเบียนตราสินค้า ตรวจแบบละเอียด เพื่อช่วยให้การจดเครื่องหมายการค้าของคุณไม่เสียค่าธรรมเนียมฟรี และป้องกันไม่ให้เครื่องหมายการค้าของคุณถูกลอกเลียนแบบ โดยเราให้บริการรับจดทะเบียนเครื่องการค้าตามขั้นตอน ถูกต้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มากความสามารถทางด้านจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขอบเขตการดำเนินงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานของเรา มีดังนี้
 1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. จัดทำคำขอเพื่อยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 3. นำเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากลูกค้าไปชำระแทนลูกค้า
 4. ติดตามสถานะคำขอให้ลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ
 5. จัดทำและยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนภายหลังจากที่ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว (ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แก้ไขคำขอ หรือ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน เว้นแต่จะได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่นายทะเบียนสั่ง)

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายการค้าที่อันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า
 3. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ระยะเวลาพิจารณาและระยะเวลาคุ้มครองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 1. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติเครื่องหมายการค้าประมาณ 1 ปี – 1 ปีครึ่ง
 2. เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุการคุ้มครองได้คราวละ 10 ปี

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลไม่รวมค่าบริการรับจดเครื่องหมายการค้า

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะขึ้นอยู่กับรายการสินค้า/บริการ

 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท
 • สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 9,000 บาท

นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการ รับจดบาร์โค้ด

หลังจดเครื่องหมายการค้าผ่านแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าอีกรอบ

 1. ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนสินค้าหรือบริการ (ค่าธรรมเนียมการจดเครื่องหมายการค้า) แต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท
 2. สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 5,400 บาท