มือถือ: 094 864 9799บทความ / ข่าวสาร

บทความ

ข้อมูลที่ใช้ จดทะเบียน หจก.

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียน หจก. (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ข้อมูลใช้จดทะเบียนหจก. ที่ผู้ประกอบการต้องทราบในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด​ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงนิติบุคคลในรูปแบบ หจก. ได้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้าง

อ่านต่อ »
งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชี ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทตามรอบบัญชีนั้นๆ ประโ

อ่านต่อ »
หุ้นส่วน

หุ้นส่วน

หุ้นส่วน คืออะไร ความหมายของคำว่า “หุ้นส่วน” คือ การร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่

อ่านต่อ »
รับขอใบอนุญาตร้านสปา ร้านนวด

รับขอใบอนุญาตร้านสปา ใบอนุญาตร้านนวด

รับขอใบอนุญาตร้านสปา ใบอนุญาตร้านนวด สำหรับธุรกิจเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย พร้อมทีมงานให้คำปรึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อ่านต่อ »
แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขมูลค่าหุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (มูลค่าหุ้น) การจัดตั้งบริษัทในครั้งแรกจะต้องแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว

อ่านต่อ »