จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทเป็นหนึ่งในบริการที่ลูกค้าสนใจและมาใช้บริการกับเราเป็นจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท และเรายังมีบริการเสริมอื่นๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย เช่น รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นเหตุผลที่เราเป็น 1 ในบริษัทที่ให้บริการจดบริษัทที่น่าสนใจ

รับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนแรกของบริการรับจดทะเบียนบริษัท เริ่มจากการตรวจเช็คชื่อบริษัทที่ลูกค้าต้องการ และทำการจองชื่อบริษัทให้กับลูกค้า หลังจากชื่อบริษัทได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เราจะจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จัดทำตราประทับบริษัท (ตรายาง) แล้วส่งแบบฟอร์มจัดตั้งบริษัทให้กับลูกค้าเพื่อเซ็น หลังจากเซ็นเอกสารและแบบฟอร์มเสร็จ ทางเราจะนำเอกสารและแบบฟอร์มไปจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้ว

บริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

ราคารับจดทะเบียนบริษัท ทางเราแบ่งเป็น 4 แบบดังนี้

แบบแรก : ทางเราจองชื่อและทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า แต่ลูกค้านำแบบฟอร์มและเอกสารไปจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ราคาเพียง 1,990 บาท

แบบที่สอง : ทำการจองชื่อบริษัท ทำแบบฟอร์ม จัดทำตราประทับบริษัท ส่งให้ลูกค้าเซ็นแบบฟอร์ม นำแบบฟอร์มและเอกสารไปจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้า

แบบที่ 3 : จองชื่อบริษัท ทำแบบฟอร์ม ทำตราประทับบริษัท ส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น นำเอกสารและแบบฟอร์มไปจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้า และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านทางออนไลน์

แบบที่ 4 : บริการจดทะเบียนบริษัทแบบเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ จองชื่อบริษัท จัดทำแบบฟอร์มและตราประทับ ส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็น นำเอกสารและแบบฟอร์มที่ได้จากลูกค้าไปจดทะเบียนบริษัท หลังจากจัดทำแบบฟอร์มจด VAT เพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เขตพื้นที่ตั้งของบริษัทลูกค้า