บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ แก้ไขผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หรือ แก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องตกลงและทำเอกสารกันให้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหากันภายหลัง และต้องทำเอกสารส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องอีกด้วย

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

  1. หนังสือรับรองของทางบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
  2. บอจ.5 – บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
  3. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นใหม่ (กรณีต้องการเพิ่มผู้ถือหุ้น)
  4. อาชีพของผู้ถือหุ้นรายใหม่
  5. เอกสารสำหรับบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันทุกท่าน
  6. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนหุ้นของทุกท่านที่ต้องการแก้ไขผู้ถือหุ้นกับหุ้นใหม่
  7. เลขหมายใบหุ้นที่จัดเรียงใหม่แล้ว
  8. เอกสารใบโอนหุ้น

ราคาค่าบริการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

  • สำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ในโซนปริมณฑล 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบวกค่าเดินทางเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับระยะเดินทาง)

หมายเหตุ : สำหรับบริษัทที่ต้องการลงประกาศโฆษณาหนังพิมพ์ท้องถิ่นในกรณีแก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องเพิ่มอีก 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทางเราร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่ลูกค้าต้องแจ้งครั้งที่ทำการประชุมกับทางเรา เพื่อนำข้อมูลนี้แจ้งลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

สำหรับบริษัทที่สนใจบริการรับจดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ แก้ไขผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp