บัญชีบริษัทจำกัด
จัดทำบัญชีบริษัท บริษัทจำกัด มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับในภายหลัง สิ่งที่นิติบุ […]
ความหมายบริษัทจำกัด
บริษัทจำกัด คือ บุคคล 3 บุคคลขึ้นไปที่มารวมตัวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรจากการดำเนินกิจการ และทำการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมา
หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท
หน้าที่ที่บริษัทต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว หน้าที่ของบริษัทจำกัด กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารของบริษัท รายงานสถานะและการเปลี่ยนแปลงใน […]