ตัวอย่างแบบฟอร์มและวิธีการบันทึกบัญชี
1. สมุดบัญชีขั้นตอน 1.1 ตัวอย่างสมุดบัญชีรายวันทั่วไป 1 สมุดรายวันทั่วไป แสดงถึงชนิดของสมุดบัญชี 2 หน้าบัญชี หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไปโดยเขียนเรียงตามล […]
วิธีทำบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก
วิธีการทำบัญชีสำหรับธุรกิจ SME หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก 1. ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเข้าใจในเรื่องสำคัญ 1.1 แบ่งแยกธุรกิจกับเรื่องส่วนตัวออ […]
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
การที่ธุรกิจซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ อาจจะจ่ายด้วยเงินสดที่จ่ายทันที หรือ จ่ายเงินหลังจากรับสินค้า เช่น จ่ายหลังจากรับสินค้า 30 วัน สิ่งเหล่านี้เรียก […]
ทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด
บัญชีที่ห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการทำบัญชี มีหน้ […]
ความหมายห้างหุ้นส่วน
ความหมายของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกันเพื่อแสวงหากำไร และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ บุคคลที่เป็นหุ้นส่วน […]