คำถามที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องให้คนไทยถือหุ้นมากกว่า 51% หรือไม่ คำตอบ ไม่จำเป็น แต่ถ้าชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่า […]
ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ คือ ตัวแทนของหุ้นส่วนทั้งหมด ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและตัดสินใจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญเติบโตและได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดำเนินการภาย […]
ข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นต่อการบริหาร
ข้อมูลบัญชีที่จำเป็นต่อการบริหารบริษัท การนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการบริหาร ต้องดูจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ปัญหาที่เกิดข […]
สำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา
การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทนของต่างชาติที่เปิดในไทย การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน หรือ Representative Office ในประเทศไทย […]