นโยบาย boi 7 ปี
นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI 7 ปี ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี พ.ศ. 2558-2564 (นโยบาย BOI 7 ปี) ที่ 2/2557 เอกสารลงวันที่ 3 ธันว […]
BOI คือ
BOI คืออะไร หลายๆ ท่านมีข้อสงสัยว่า BOI คืออะไร เชิญมาอ่านเพื่อไขข้อสงสัยกัน ความหมายของคำว่า BOI คือ Board of Investment สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ […]