การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)
การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะปลีก หรือให้บริการในลักษณะรายย่อยแก่คนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ผู้ประก […]
ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)
ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ และออกใบกำกับภาษีให้กับผ […]
ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฏหมายกำหนด
ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฏหมายกำหนด      กฏหมายกำหนดว่าผู้ประกอบการที่ […]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT)  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX POINT) จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทกิจการโดยแบ่งได้ […]
ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการ ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.1 การขายพืชผลทางการ […]
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)      จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คำนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คงเคยได้ยิน แต่บางท่านอาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจถึงภาษีมู […]
3 รูปแบบในการทำธุรกิจ บุคคลธรรมดา VS ห้างหุ้นส่วนจำกัด VS บริษัทจำกัด
รูปแบบในการทำธุรกิจ บุคคลธรรมดา VS ห้างหุ้นส่วนจำกัด VS บริษัทจำกัด ท่านผู้อ่าน หรือผู้ประกอบกิจการที่ปัจจุบันทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาอาจมีข้อสงสัยว่าก […]
คำถามที่พบบ่อย
การจดทะเบียนบริษัท กรณีมีชาวต่างชาติเป็น “กรรมการ” หรือ “ผู้ถือหุ้น” ชาวต่างชาติ ถือหุ้นในบริษัทไทยได้กี่เปอร์เซ็น ต่างชาติถือห […]