มือถือ: 094 864 9799การจดปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) และข้อบังคับ    (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน (กรรมการเก่า)

หมายเหตุ: การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กรรมการท่านปัจจุบันที่มีอำนาจเซ็นจะต้องเข้ามาเซ็นแบบฟอร์มต่อหน้าทนายความที่ออฟฟิศของเราหรือนัดหมายเซ็นเอกสารล่วงหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้นค่ะ

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

– ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยภายใน 3 – 4 วันทำการ
– ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

Rate this post