มือถือ: 094 864 9799ขอใบอนุญาตบาร์โค้ด

 1. ข้อมูลเบื้องต้น
  บาร์โค้ด หมายถึง เลขหมายประจำตัวสินค้า สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1. โค้ดภายใน (internal code)
  เป็นบาร์โค้ดที่ทำขึ้นใช้เองในองค์กรต่างไม่สามารถนำออกไปใช้ภายนอกได้
  2. โค้ดมาตรฐานสากล (Standard code)
  เป็นบาร์โค้ดที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
  มี 2 ระบบคือ
  2.1 ระบบ EAN สำหรับการค้าขายสินค้าทั่วไป ใช้ได้ในทุกประเทศ ยกเว้นอเมริกา และแคนาดา โดยประเทศไทยใช้ระบบ EAN ทางเราบริการรับขอบาร์โค้ดประเภทนี้
  2.2 ระบบ UPC (Universal Product Code) สำหรับการค้าในประเทศอเมริกาและแคนาดา ทางเราไม่ได้บริการรับขอเนื่องจากจะต้องติดต่อกับหน่วยงานในประเทศปลายทาง
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
  1. หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการและส่งข้อมูลครบ ทางเราใช้เวลาทำเอกสาร 2-3 วันทำการ และส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเซ็นรับรองเมื่อได้รับแบบฟอร์มกลับคืนมา ทางเราดำเนินการยื่นเอกสารให้กับสถาบันรหัสสากล
  2. ใช้ระยะเวลา 2-5 วัน ในการที่ทางเจ้าหน้าที่จะส่งรหัสให้ทางอีเมล์
  3. นำรหัสไปเข้าระบบเพื่อขอเลขบาร์โค้ด ภายใน 1-2 วันทำงานค่าบริการ 5,000 บาทไม่รวมค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปีของสถาบันรหัสสากล
 2. อัตราค่าแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี
Rate this post