มือถือ: 094 864 9799ขั้นตอนการขอวีซ่า Non-B

ขั้นตอนขอวีซ่า NON-B

ขั้นตอนการขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-B)

1. กรณีอยู่ต่างประเทศ สามารถขอได้ที่ สถานเอคอัครราชทูตไทย หรือสถานกงศุลไทย ในประเทศนั้นๆ
2. กรณีได้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยมีการถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa), ชาวต่างชาติเดินผ่านทาง (Transit Visa), ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 หรือวีซ่าอื่นๆ ต้องเตรียมเอกสารไปดำเนินการขอเปลี่ยนประเภทลงตรา เป็น NON-B ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3. เมื่อทำการเปลี่ยนลงตราประเภท NON-B แล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ ราชอาณาจักร อีกเป็นเวลา 90 วัน
4. หลังจากนั้นต้องทำการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน กับกระทรวงแรงงาน และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงต้องทำการยื่นเรื่องขอต่ออยู่ในราชอาณาจักร โดยต่อ NON-B Visa เป็นระยะเวลา 1 ปี
5. หลังจากยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (Extension NON-B Visa) แล้ว ต้องรอฟังผลการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรและถ้าหากได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องทำการยื่นคำขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry Permit) เพื่อรักษา NON-B Visa กรณีถ้าหากต่างด้าวมีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่า Non-B

หลักจากยื่นทำการขออยู่ต่อเป็นระยะเวลา 1 ปี แล้ว ต้องรอฟังผลการพิจารณาวีซ่า ประมาณ 1 เดือน ถ้าหากเจ้าหน้าที่ไม่ขอเอกสารเพิ่มเติม ก็จะได้รับการอนุมัติให้อยู่ 1 ปีในราชอาณาจักร

5/5 - (3 votes)