รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ประกันสังคม

บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเป็นอีกหนึ่งบริการที่เรามีให้กับลูกค้า ก่อนอธิบายรายละเอียดบริการของเรา เราจะทำให้ท่านเข้าใจก่อนว่าประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมถึงต้องทำประกันสังคม

ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน หมายความว่า ถ้าเงินเดือน 20,000 บาทก็จ่ายแค่เพียงฝ่ายละ 750 บาท

เหตุผลที่ต้องทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมจะช่วยคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ช่วยจ่ายค่ารักษากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ชราภาพอายุครบ 55 ปี และกรณีเสียชีวิต

สำหรับนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม อาจจะถึงขั้นจำคุก หรือเสียค่าปรับ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  • จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม
  • เตรียมเอกสารของนายจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • เตรียมเอกสารของลูกจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจและมาใช้บริการกับเรา เพื่อลดความยุ่งยาก และประหยัดเวลาในการทำเอกสาร สำหรับผู้ที่สนใจบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

About the author: Greenpro ksp