มือถือ: 094 864 9799รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ประกันสังคม

บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคมเป็นอีกหนึ่งบริการที่เรามีให้กับลูกค้า ก่อนอธิบายรายละเอียดบริการของเรา เราจะทำให้ท่านเข้าใจก่อนว่าประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมถึงต้องทำประกันสังคม

ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือน 20,000 บาท 5% ของ 20,000 บาท คำนวณออกมาแล้วก็คือ 1,000 บาท แต่กฎหมายกำหนดว่าไม่เกิน 750 บาท ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างก็จ่ายแค่เพียงฝ่ายละ 750 บาท

เหตุผลที่ต้องทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมจะช่วยคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ช่วยจ่ายค่ารักษากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ชราภาพอายุครบ 55 ปี และกรณีเสียชีวิตสำหรับนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม อาจจะถึงขั้นจำคุก หรือเสียค่าปรับ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • เตรียมเอกสารของนายจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • เตรียมเอกสารของลูกจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจและมาใช้บริการกับเรา กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้งเพื่อลดความยุ่งยาก และประหยัดเวลาในการทำเอกสาร สำหรับผู้ที่สนใจบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่
02 210 0280, 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

5/5 - (2 votes)