มือถือ: 094 864 9799ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านอาหาร

ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมและเตรียมสถานที่ประกอบการก่อนเริ่มเปิดกิจการ เพื่อให้ร้านอาหารดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมและเตรียมสถานที่ประกอบการก่อนเริ่มเปิดกิจการ เพื่อให้ร้านอาหารดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านอาหาร

ก่อนขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร

  1. อบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ
  2. ตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์

เมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอจำหน่ายอาหารตามสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆ

การเตรียมความพร้อม

หลังยื่นเอกสารภายใน 30 วันเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสถานที่ประกอบการ

สถานประกอบการจะต้องเตรียม

  1. ถังดับเพลิง ติดตั้งให้เรียบร้อย
  2. บ่อดักไขมัน ทำความสะอาดก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ

สนใจบริการ รับขอใบอนุญาตร้านอาหาร ปรึกษาเราได้ฟรี!

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
Rate this post