มือถือ: 094 864 9799ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด เมื่อผู้ประกอบการวางแผน หรือพิจารณาแล้วว่าจะทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัด ข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญที่ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องทราบและต้องจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีดังนี้

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

1. ชื่อของบริษัท

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท อันดับแรกคือชื่อ ลูกค้าต้องคิดชื่อ ของบริษัทที่จะจดทะเบียนโดยชื่อบริษัทต้องมีชื่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยลูกค้าสามารถส่งชื่อให้ กรีนโปร เคเอสพี ผ่านทางไลน์ ทางเราจะทำการจองชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในระบบออนไลน์ โดยถ้าหากว่าชื่อบริษัทที่ลูกค้าส่งมาให้จองนั้นไปซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว ทางระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะไม่อนุมัติ ลูกค้าต้องคิดชื่อขึ้นมาใหม่ ทางที่ปรึกษาแนะนำว่า ลูกค้าอาจคิดชื่อสำรองไว้สัก 2-3 ชื่อก็ได้

2. ที่ตั้งกิจการ

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ข้อมูลต่อมาที่ใช้จดทะเบียนบริษัทนั้นคือสถานที่ตั้ง โดยต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทที่จะจดทะเบียนอาจจะมีสถานที่ตั้งที่เดียวที่เป็นสำนักงานใหญ่ หรืออาจมีสำนักงานสาขาด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีสำนักงานสาขาก็ต้องจดแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอนจดทะเบียนบริษัท โดยในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

3. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท จำเป็นต้องมีอีเมล์แอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีเบอร์บ้าน สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้) ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียน ถ้าผู้ประกอบการมีเว็บไซต์ก็แจ้ง URL ของ เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.greenprokspforsme.com แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่เป็นไร กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมี

4. ทุนจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน ข้อมูลที่สำคัญที่ใช้จดทะเบียนบริษัท คือทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนก็คือทุนของกิจการที่จะจดทะเบียนบริษัทมาเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องประมาณการว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะจดทะเบียนบริษัทจำกัดขึ้นมานั้นต้องการใช้เงินทุนเท่าไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัท จะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทตนเอง 

ราคาหุ้น

ราคาหุ้นของบริษัท กฎหมายกำหนดไว้ว่ามูลค่าราคาหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ถ้าผู้ประกอบการไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นทาง กรีนโปร เคเอสพี จะกำหนดให้ที่ราคา 100 บาท

จำนวนหุ้น

คือทุนจดทะเบียนของบริษัท หารด้วยราคาหุ้นที่กำหนด จะได้จำนวนหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนยกตัวอย่าง เช่น ถ้าทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท กำหนดราคาหุ้นที่ราคา 100 บาท เพราะฉะนั้นจะได้หุ้นจำนวน 10,000 หุ้น

5. เรียกชำระทุนครั้งแรก

ในตอนจดทะเบียนบริษัทต้องกำหนดทุนที่จะชำระครั้งแรก กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 25% หรือผู้ประกอบการจะชำระมากกว่า 25% หรือ 100% ก็ได้) ทีนี้ผู้ประกอบการอาจสงสัยการชำระทุนคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1 ล้านบาท ถ้าผู้ประกอบการระบุว่าต้องการชำระทุนที่ 25% เพราะฉะนั้น 25% ของทุนจดทะเบียนก็คือ 250,000 บาท ดังนั้นเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และนำเงินทุนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท โดยเงินทุนในบัญชีธนาคารนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเบิกถอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินดือน พนักงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือ แม้กระทั่งค่าเดินทางในธุรกิจของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายบริษัทต่างนั้นนี้ต้องมีใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทมาใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไป

เงินที่ชำระทุนที่นำเข้าฝากบัญชีธนาคารของบริษัทนั้นสามารถทยอยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ แต่ทั้งนี้ต้องนำเข้าก่อนปิดบัญชีรอบแรกของบริษัท (กฎหมายกำหนดว่าบริษัทต้องปิดบัญชี รอบแรกภายใน 12 เดือน นับจากจดจัดตั้ง และต้องปิดบัญชีในวันนั้นทุกๆปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะนิยมปิดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม เป็นรอบปกติ เพราะในงบการเงินผู้ประกอบการจะเห็นว่าทำธุรกิจมา 1ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมนั้น มีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร มีผลกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิเท่าไร ซึ่งถ้ามีผลกำไร ตัวเลขผลกำไรสุทธิจะนำมาคำนวณภาษีนิติบุคคล แต่ถ้าผลประกอบการขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี

เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ที่ปรึกษาขอยกตัวอย่างดังนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ประกอบการต้องปิดบัญชีรอบแรกภายใน 12 เดือนนับจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถปิดบัญชีรอบแรกได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 แต่ด้วยผู้ประกอบการอื่นๆส่วนใหญ่จะปิดงบการเงินในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถปิดบัญชีภายใน 31 ธันวาคม 2562 ได้ โดยในรอบแรก งบการเงินจะแสดงผลประกอบการตั้งแต่จัดตั้งคือ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนแค่ 8 เดือน แต่ในปีต่อๆไป งบการเงินของกิจการจะแสดงผลประกอบการเต็ม 12 เดือนตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

มีข้อที่ผู้ประกอบการควรทราบ ระหว่างทุนจดทะเบียน และรายได้ของบริษัท ทุนจดทะเบียนคือส่วนของเจ้าของก็คือผู้ถือหุ้นที่นำมาลงทุนในบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ส่วนรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการ โดยลูกค้าของผู้ประกอบการโอนเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เงินจำนวนนี้ไม่ได้ถือเป็นทุน จะนำมานับในการชำระทุนของบริษัทไม่ได้

6. ข้อมูลของผู้ก่อการอย่างน้อย 3 คน

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ก่อการนั่นก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 3 คนจึงจะจดทะเบียนบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัทของผู้ก่อการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท จะประกอบไปด้วย
– ชี่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น
– อาชีพของผู้ถือหุ้น
– เบอร์โทรของผู้ถือหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือในบริษัท

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนในการถือหุ้นของบริษัทได้ดังนี้

ถ้าทุนจดทะเบียนของบริษัท 1 ล้านบาท กำหนดราคาหุ้นที่ราคา 100 บาท เพราะฉะนั้นจะได้หุ้นจำนวน 10,000 หุ้น
มีผู้ถือหุ้น 3 คนดังนี้
– ผู้ถือหุ้นคนที่ 1 นายเอ ถือหุ้น 50% ดังนั้น นายเอ ถือหุ้นเป็นจำนวน 5,000 หุ้น
– ผู้ถือหุ้นคนที่ 2 นายบี ถือหุ้น 30% ดังนั้น นายบี ถือหุ้นเป็นจำนวน 3,000 หุ้น
– ผู้ถือหุ้นนายซี ถือหุ้น 20% ดังนั้น นายซี ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,000 หุ้น
จะเห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกคนถือหุ้นรวมกันแล้ว 100 % เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งทั้งนี้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะถือในบริษัทที่จะจดทะเบียนนั้นแล้วแต่ผู้ก่อการ หรือผู้ถือหุ้นจะตกลงกันว่าใครถือสัดส่วนเท่าไร เป็นจำนวนกี่หุ้น

7. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน นั่นคือจะมี 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งกรรมการจะเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการลงนามในธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้ง

เมื่อกล่าวถึงกรรมการแล้วทีนี้เราจะมากล่าวถึงเงื่อนไขการลงนามของกรรมการ ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงนามกรรมการได้หลายรูปแบบ ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียน ตกลงกัน ยกตัวอย่างเช่น มีผู้ถือหุ้น 3 ราย คือนายเอ นายบี และนายซี ดังนั้นอาจกำหนดเงื่อนไขการลงนามของกรรมการได้ดังนี้

กรรมการ 1 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (นั่นคือมีกรรมการ 3 คน จะเป็นนายเอ หรือ นายบี หรือนายซี คนใดคนหนึ่งก็สามารถลงนามทำธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทได้โดยลำพัง)
กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามีกรรมการ 3 คน คือนายเอ นายบี และนายซี นั่นคือต้องมีกรรมการ 2 คนใน 3 คน ลงนามร่วมกันในการทำธุรกรรม จึงจะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทที่จะจัดตั้ง เช่น นายเอ ลงนามร่วมกับนาย บี หรือ นายเอ ลงนามร่วมกับนายซี หรือนายบี ร่วมกับนายซี)
กรรมการ 3 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (นั่นก็คือมีกรรมการ 3 คน โดยกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายเอ นายบี และนายซี ต้องลงนามร่วมกันเมื่อไปทำธุรกรรมจึงจะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทที่จะจัดตั้ง)
– หรืออาจจะมีกรรมการท่านเดียว ยกตัวอย่างผู้ถือหุ้นมอบหมายให้นายเอ เป็นกรรมการท่านเดียวเงื่อนไขการลงนามจึงเป็น นายเอลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กล่าวคือนายเอเป็นผู้เดียวที่สามารถลงนามทำธุรกรรมซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทที่จะจดทะเบียนได้รายชื่อกรรมการและเงื่อนไขอำนาจกรรมการจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญใช้จดทะเบียนบริษัท

8. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อธุรกิจ

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัทข้อสุดท้ายก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทางผู้ประกอบการต้องคิดว่าจุดประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดนี้ขึ้นมานั้น มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจอะไร โดยผู้ประกอบการก็สามารถเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำได้เลย โดยบริษัทที่จะจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ เบื้องต้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นมีวัตถุประสงค์มาตรฐานอยู่แล้ว คือ แบบ ว.1 เป็นธุรกิจ พานิชยกรรม แบบ ว.2 เป็นธุรกิจบริการ ซึ่งทางที่ปรึกษาจะเลือกแบบวัตถุประสงค์มาตรฐานที่ตรงกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ถ้าวัตถุประสงค์ของลูกค้าไม่ตรงและไม่มีในแบบ ว. มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางที่ปรึกษาจะเขียนวัตถุประสงค์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าตามกิจการนั้นๆ ที่ลูกค้าต้องการทำ

กรีนโปร เคเอสพี ได้อธิบายข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญของข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนบริษัท ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจที่จะจัดตั้งบริษัทเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้าท่านผู้ประกอบการยังมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ เรายินดี ให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด เราสามารถช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทจำกัด ของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรวดเร็ว ด้วยราคาที่ย่อมเยา

5/5 - (1 vote)