บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

คำถามที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ

คำถามบริษัทต่างชาติ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ

จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องให้คนไทยถือหุ้นมากกว่า 51% หรือไม่

คำตอบ ไม่จำเป็น แต่ถ้าชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% จะมีสถานะเป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้บริษัทประเภทบัญชีหนึ่งในพระราชบัญญัติฯ ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ถ้าประเภทธุรกิจอยู่ในบัญชีสองและสาม ต้องได้รับอนุญาตก่อน ถึงจะจดทะเบียนบริษัทได้

บริษัทต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จะเริ่มประกอบธุรกิจตามกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

คำตอบ บริษัทต่างชาติเริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ที่ชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเสร็จเรียบร้อย

บริษัทต่างชาติต้องมีทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำเท่าไหร่

คำตอบ ถ้าประเภทธุรกิจไม่อยู่ในพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 2 ล้านบาทแต่ถ้าประเภทธุรกิจอยู่ในบัญชีพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

บริษัทต่างชาติจ้างให้บริษัทไทยผลิตสินค้าเพื่อนำมาจัดจำหน่าย กรณีนี้ถือว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตหรือไม่

คำตอบ กรณีบริษัทต่างชาติจ้างให้บริษัทไทยผลิตสินค้าไม่ถือว่าบริษัทต่างชาติ ในกรณีนี้บริษัทต่างชาติถือเป็นผู้จัดจำหน่าย ถ้าต้องการจดทะเบียนบริษัทต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว เพราะอยู่ในประเภทธุรกิจบัญชีสาม หรือ มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีร้านค้าที่จัดจำหน่ายไม่เกิน 5 ร้านค้า ถ้าเกิน 5 ร้านค้า ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนร้านค้าละ 20 ล้านบาท

บริษัทต่างชาติได้สัมปทานการสำรวจ ผลิต และขายปิโตรเลียม ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จึงไม่ต้องขออนุญาต

ขั้นตอนการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของบริษัทต่างชาติในไทย ต้องทำอย่างไร

คำตอบ เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่ต่างประเทศและต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในประเทศไทย ต้องติดต่อกับนายทะเบียนประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ โดยใช้หนังสือแจ้ง สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจ

บริษัทต่างชาติ ต้องการปิดกิจการ หรือ ย้ายสำนักงาน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ บริษัทต่างชาติต้องแจ้งปิดกิจการ หรือ แจ้งย้ายสำนักงานต่อนายทะเบียนประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดกิจการ หรือ ย้ายสำนักงาน

Rate this post