รับจดทะเบียนบริษัท 1 ในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ | Greenpro KSP

   รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์รับจดทะเบียนบริษัทมากกว่า 25 ปี ให้บริการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ด้วยบริการที่ดี ราคาถูก

สิทธิประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อจดทะเบียนบริษัท กับ กรีนโปรเคเอสพี

  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ กรีนโปร เคเอสพี เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท เพราะการจัดตั้งบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อน และต้องการความถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ที่เรียกกันว่า DBD ซึ่งชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นและ            กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ว่า ต้องมีคำนำหน้า และคำลงท้ายที่แสดงถึงลักษณะความเป็นนิติบุคคล โดย คำนำหน้าของชื่อนั้นจะต้องขึ้นต้นว่า “บริษัท” และ ลงท้ายด้วยคำว่า “จำกัด”

ทำไมต้องใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับเรา ?

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับ กรีนโปร เคเอสพี 

1. กรีนโปร เคเอสพี สามารถให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการจดทะเบียนบริษัท และเป็นไปตามหลักของกฏหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นล่าช้า ใช้เวลานานในการจดทะเบียนบริษัทได้สำเร็จ หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดข้อปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฏหมายทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง

2. กรีนโปร เคเอสพี เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ในราคามิตรภาพ กรีนโปร เคเอสพีได้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท เราได้รับลูกค้าจดทะเบียนบริษัทรายใหม่เป็นจำนวนมากจากคำแนะนำของลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทางเรา

3. กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยประหยัดเวลาให้ท่าน เพื่อใช้เวลาที่มีค่าของท่านไปในการบริหารธุรกิจ

4. กรีนโปร เคเอสพี ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการจัดตั้งบริษัท

 

   จากเหตุผลที่กล่าวมา หากท่านใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทของเรา เราจะช่วยให้ท่านดำเนินการจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้การจัดตั้งบริษัทของท่าน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักกฏหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัทของท่าน 

ทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

ทีมงานกรีนโปร เคเอสพี

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริษัทผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

  การจัดตั้งบริษัทนั้นมีรายละเอียดของข้อมูล และเอกสารเป็นจำนวนมาก มีข้อกำหนดทางกฏหมายที่ผู้ประกอบการต้องควรทราบและเข้าใจ และมีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อน นอกจากนี้แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้นต้องการความถูกต้องและแม่นยำ 

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

เวลาการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนแรกของการ รับจดทะเบียนบริษัท คือ การจองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในการจองชื่อนั้นต้องใช้ชื่อ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองนั้นต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าไม่มีประสบการณ์ในส่วนนี้ อาจจะทำให้ท่านเสียเวลาได้

หลังจากชื่อที่จองได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลารอค่อนข้างนานหากท่านไม่ไปรับคิวแต่เช้าตรู่ หรือได้รับคิวเป็นอันดับต้นๆ

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองเวลา ทางกรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จึงได้ รับจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆ แทนท่าน ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และใช้เวลาที่จะต้องเสียไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

จดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

เหตุผลที่เรารับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก

เนื่องจากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว การเริ่มต้นธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกิจนั้นมีค่าใช้จ่ายมากมายที่เป็นต้นทุนของกิจการ นอกเหนือจากค่าจ้างจดทะเบียนบริษัท บางธุรกิจอาจจะมีรายได้ไม่สูงนักในช่วงระยะเวลาในการเริ่มต้นกิจการ จึงเป็นเหตุผลเราที่คิดค่าใช้จ่ายในการ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

บริการรับจดบริษัทของเรามีให้เลือก 4 แพ็คเกจ ดังนี้ (ฟรีตรายางพร้อมหมึกในตัว แพ็คเกจที่ 2-4)

เพจเกจค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัท
แพ็คเกจที่ 1 – บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยลูกค้าเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง “ราคา 1,990 บาท”

แพ็คเกจที่ 2บริการรับจดทะเบียนบริษัท บริษัท แต่ไม่จด VAT “ราคา 9,490 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,360 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และไปดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า จนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองส่งให้กับลูกค้า

แพ็คเกจที่ 3 – บริการรับจดทะเบียนบริษัท รวมจด VAT แบบออนไลน์ “ราคา 10,490 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,360 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และไปดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรอง และเลขที่นิติบุคคล หลังจากได้เลขที่นิติบุคคลแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร พร้อมทั้งข้อมูล และดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรโดยวิธีออนไลน์ ทั้งนี้หลังจากจดทะเบียน VAT ออนไลน์แล้ว จะส่งเอกสารชุดที่จัดเตรียมส่งให้กับลูกค้าทันทีเพื่อส่งมอบให้สรรพากร เมื่อสรรพากรเข้าไปตรวจสถานประกอบการ ภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินการจดออนไลน์ไปแล้ว โดยสรรพากรจะอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ณ วันที่ไปตรวจสถานประกอบการ

แพ็คเกจที่ 4บริการรับจดทะเบียนบริษัท รวมจด VAT ที่กรมสรรพากร “ราคา 11,990 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,380 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนได้หนังสือรับรอง หลังจากได้เลขที่นิติบุคคลก็ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรโดยวิธีนี้ทางเราจะจัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับสรรพากรพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้เมื่อเอกสารผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางสรรพากรจะอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทันที ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนกับสรรพากร

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด  

รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภทธุรกิจ และบริการราคาไม่แพง เพียง 9,490-11,990 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายกับ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 6,360 บาท) ผู้ที่สนใจรบกวนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

   ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทดังนี้

  • ชื่อของบริษัท – ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอันดับแรก ก็คือชื่อบริษัท โดยต้องมีชื่อภาษาไทยและอังกฤษของบริษัทที่จะจดทะเบียน และต้องทำการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ทั้งนี้ชื่อบริษัทที่ผู้ประกอบการต้องการจะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว โดยท่านสามารถส่งชื่อภาษาไทยและอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจองชื่อ มาให้ทางกรีนโปร เคเอสพีดำเนินการจองชื่อว่าชื่อนั้นสามารถจองได้หรือไม่ เมื่อชื่อของบริษัทที่จองไปในระบบได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะสามารถพิมพ์ใบรับอนุมัติการจองชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป
  • ที่ตั้งกิจการ – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะจดทะเบียน และมีสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรหัสประจำบ้าน 13 หลักที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทที่จะจดทะเบียน และมีรูปแผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ
  • อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัท
  • ทุนจดทะเบียน – ต้องมีการกำหนดว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด ทุนจดทะเบียนนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท
  • มูลค่าหุ้น – มูลค่าหุ้นต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน และไม่ต่ำกว่า 5 บาท
  • การชำระทุนครั้งแรก – กฏหมายกำหนดว่าทุนขั้นต่ำที่จะชำระครั้งแรกไว้ที่ 25% โดยในการจดทะเบียนบริษัทลูกค้าสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนชำระทุนที่ขั้นต่ำ 25% หรือจะชำระที่ 100% ก็ได้
  • ข้อมูลของผู้ก่อการ – ต้องมีผู้ก่อการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ชื่อและนามสกุล อาชีพ เบอร์โทร และสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือในบริษัทที่จะจดทะเบียน
  • กรรมการผู้มีอำนาจ – ต้องมีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน และระบุเงื่อนไขในการลงนามของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้
  • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าบริษัทนั้นต้องการจัดตั้งบริษัท เพื่อจะประกอบธุรกิจอะไร ซึ่งบริษัทที่จะจัดตั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์

จากที่กล่าวมาด้านบนจะทำให้ท่านเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ดำเนินการเตรียมข้อมูล และวางแผนจดทะเบียนบริษัท ต้องการปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  สิ่งที่เราดำเนินการหรือให้บริการแก่ท่าน คือ จองชื่อบริษัท, จัดทำชุดเอกสารจดทะเบียน, จัดทำตรายาง (ตราประทับ), จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ขอรหัส E-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, Username & Passwords จากกรมสรรพากร เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทที่มาจดทะเบียนกับเรา คือ “บริการรับทำบัญชีราคาถูก” เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,500 บาท

จดทะเบียนบริษัท โดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นมี 2 แบบ

1. จดทะเบียนบริษัท โดยชาวต่างชาติ ถือหุ้นตั้งแต่ 1-49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
2. รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ โดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม (คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น)
บทความ รับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ โดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 49% ขึ้นไป

หมายเหตุ: กรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปในบริษัท ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคนไทยทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ ต้องแสดงเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่คนไทยจะถือในบริษัทที่จะจัดตั้ง ทั้งนี้เงินที่แสดงสามารถคิดตามอัตราส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่จะชำระได้

หลังจากจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้อ่านกัน เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับกันภายหลัง “หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท”

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริการรับจดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า

เขตที่ให้บริการ “จดทะเบียนบริษัท” ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตธนบุรี, บางกอกใหญ่, คลองสาน, ตลิ่งชัน, บางกอกน้อย, บางขุนเทียน, ภาษีเจริญ, หนองแขม, ราษฎร์บูรณะ, บางพลัด, จอมทอง, บางแค, ทวีวัฒนา, ทุ่งครุ, บางบอน

เขตที่ให้บริการ “จดทะเบียนบริษัท” ฝั่งพระนคร ได้แก่ เขตคลองเตย, คลองสามวา, คันนายาว, จตุจักร, ดอนเมือง, ดินแดง, ดุสิต, บางกะปิ, บางเขน, บางคอแหลม, บางซื่อ, บางนา, บางรัก, บึงกุ่ม, ปทุมวัน, ประเวศ, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พญาไท, พระโขนง, พระนคร, มีนบุรี, ยานนาวา, ราชเทวี, ลาดกระบัง, ลาดพร้าว, วังทองหลาง, วัฒนา, สวนหลวง, สะพานสูง, สัมพันธวงศ์, สาทร, สายไหม, หนองจอก, หลักสี่, ห้วยขวาง

จังหวัดที่ให้บริการ “จดทะเบียนบริษัท” ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตถ์, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สตูล, สงขลา, สุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่ให้บริการ “จดทะเบียนบริษัท” ได้แก่ อำเภอ ขุนตาล,เชียงของ,เชียงแสน,ดอยหลวง,เทิง,ป่าแดด,พญาเม็งราย,พาน,เมืองเชียงราย,แม่จัน,แม่ฟ้าหลวง,แม่ลาว,แม่สรวย,แม่สาย,เวียงแก่น,เวียงชัย,เวียงเชียงรุ้ง,เวียงป่าเป้า,กัลยาณิวัฒนา,จอมทอง,เชียงดาว,ไชยปราการ,ดอยเต่า,ดอยสะเก็ด,ดอยหล่อ,ฝาง,พร้าว,เมืองเชียงใหม่,แม่แจ่ม,แม่แตง,แม่ริม,แม่วาง,แม่ออน,แม่อาย,เวียงแหง,สะเมิง,สันกำแพง,สันทราย,สันป่าตอง,สารภี,หางดง,อมก๋อย,ฮอด,เฉลิมพระเกียรติ,เชียงกลาง,ท่าวังผา,ทุ่งช้าง,นาน้อย,นาหมื่น,บ่อเกลือ,บ้านหลวง,ปัว,ภูเพียง,เมืองน่าน,แม่จริม,เวียงสา,สองแคว,สันติสุข,จุน,เชียงคำ,เชียงม่วน,ดอกคำใต้,ปง,ภูกามยาว,ภูซาง,เมืองพะเยา,แม่ใจ,เด่นชัย,เมืองแพร่,ร้องกวาง,ลอง,วังชิ้น,สอง,สูงเม่น,หนองม่วงไข่,ขุนยวม,ปางมะผ้า,ปาย,เมืองแม่ฮ่องสอน,แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง,สบเมย,เกาะคา,งาว,แจ้ห่ม,เถิน,เมืองปาน,เมืองลำปาง,แม่ทะ,แม่พริก,แม่เมาะ,วังเหนือ,สบปราบ,เสริมงาม,ห้างฉัตร,ทุ่งหัวช้าง,บ้านธิ,บ้านโฮ่ง,ป่าซาง,เมืองลำพูน,แม่ทา,ลี้,เวียงหนองล่อง,ตรอน,ทองแสนขัน,ท่าปลา,น้ำปาด,บ้านโคก,พิชัย,ฟากท่า,เมืองอุตรดิตถ์,ลับแล,เกาะลันตา,เขาพนม,คลองท่อม,ปลายพระยา,เมืองกระบี่,ลำทับ,เหนือคลอง,อ่าวลึก,ท่าแซะ,ทุ่งตะโก,ปะทิว,พะโต๊ะ,เมืองชุมพร,ละแม,สวี,หลังสวน,กันตัง,นาโยง,ปะเหลียน,เมืองตรัง,ย่านตาขาว,รัษฎา,วังวิเศษ,สิเกา,ห้วยยอด,หาดสำราญ,ขนอม,จุฬาภรณ์,ฉวาง,เฉลิมพระเกียรติ,ชะอวด,ช้างกลาง,เชียรใหญ่,ถ้ำพรรณรา,ท่าศาลา,ทุ่งสง,ทุ่งใหญ่,นบพิตำ,นาบอน,บางขัน,ปากพนัง,พรหมคีรี,พระพรหม,พิปูน,เมืองนครศรีธรรมราช,ร่อนพิบูลย์,ลานสกา,สิชล,หัวไทร,จะแนะ,เจาะไอร้อง,ตากใบ,บาเจาะ,เมืองนราธิวาส,ยี่งอ,ระแงะ,รือเสาะ,แว้ง,ศรีสาคร,สุคิริน,สุไหงโก-ลก,สุไหงปาดี,กะพ้อ,โคกโพธิ์,ทุ่งยางแดง,ปะนาเระ,มายอ,เมืองปัตตานี,แม่ลาน,ไม้แก่น,ยะรัง,ยะหริ่ง,สายบุรี,หนองจิก,กะปง,เกาะยาว,คุระบุรี,ตะกั่วทุ่ง,ตะกั่วป่า,ทับปุด,ท้ายเหมือง,เมืองพังงา,กงหรา,เขาชัยสน,ควนขนุน,ตะโหมด,บางแก้ว,ปากพะยูน,ป่าบอน,ป่าพะยอม,เมืองพัทลุง,ศรีนครินทร์,ศรีบรรพต,กะทู้,ถลาง,เมืองภูเก็ต,กรงปินัง,กาบัง,ธารโต,บันนังสตา,เบตง,เมืองยะลา,ยะหา,รามัน,กระบุรี,กะเปอร์,เมืองระนอง,ละอุ่น,สุขสำราญ,กระแสสินธุ์,คลองหอยโข่ง,ควนเนียง,จะนะ,เทพา,นาทวี,นาหม่อม,บางกล่ำ,เมืองสงขลา,ระโนด,รัตภูมิ,สทิงพระ,สะเดา,สะบ้าย้อย,สิงหนคร,หาดใหญ่,ควนกาหลง,ควนโดน,ท่าแพ,ทุ่งหว้า,มะนัง,เมืองสตูล,ละงู,กาญจนดิษฐ์,เกาะพะงัน,เกาะสมุย,คีรีรัฐนิคม,เคียนซา,ชัยบุรี,ไชยา,ดอนสัก,ท่าฉาง,ท่าชนะ,บ้านตาขุน,บ้านนาเดิม,บ้านนาสาร,พนม,พระแสง,พุนพิน,เมืองสุราษฎร์ธานี,วิภาวดี,เวียงสระ,กมลาไสย,กุฉินารายณ์,เขาวง,คำม่วง,ฆ้องชัย,ดอนจาน,ท่าคันโท,นาคู,นามน,เมืองกาฬสินธุ์,ยางตลาด,ร่องคำ,สมเด็จ,สหัสขันธ์,สามชัย,หนองกุงศรี,ห้วยผึ้ง,ห้วยเม็ก,กระนวน,เขาสวนกวาง,โคกโพธิ์ไชย,ชนบท,ชุมแพ,ซำสูง,น้ำพอง,โนนศิลา,บ้านไผ่,บ้านฝาง,บ้านแฮด,เปือยน้อย,พระยืน,พล,ภูผาม่าน,ภูเวียง,มัญจาคีรี,เมืองขอนแก่น,เวียงเก่า,แวงน้อย,แวงใหญ่,สีชมพู,หนองนาคำ,หนองเรือ,หนองสองห้อง,อุบลรัตน์,เกษตรสมบูรณ์,แก้งคร้อ,คอนสวรรค์,คอนสาร,จัตุรัส,ซับใหญ่,เทพสถิต,เนินสง่า,บ้านเขว้า,บ้านแท่น,บำเหน็จณรงค์,ภักดีชุมพล,ภูเขียว,เมืองชัยภูมิ,หนองบัวแดง,หนองบัวระเหว,ท่าอุเทน,ธาตุพนม,นาแก,นาทม,นาหว้า,บ้านแพง,ปลาปาก,โพนสวรรค์,เมืองนครพนม,เรณูนคร,วังยาง,ศรีสงคราม,แก้งสนามนาง,ขามทะเลสอ,ขามสะแกแสง,คง,ครบุรี,จักราช,เฉลิมพระเกียรติ,ชุมพวง,โชคชัย,ด่านขุนทด,เทพารักษ์,โนนแดง,โนนไทย,โนนสูง,บัวลาย,บัวใหญ่,บ้านเหลื่อม,ประทาย,ปักธงชัย,ปากช่อง,พระทองคำ,พิมาย,เมืองนครราชสีมา,เมืองยาง,ลำทะเมนชัย,วังน้ำเขียว,สีคิ้ว,สีดา,สูงเนิน,เสิงสาง,หนองบุญมาก,ห้วยแถลง,เซกา,โซ่พิสัย,บึงโขงหลง,บุ่งคล้า,ปากคาด,พรเจริญ,เมืองบึงกาฬ,ศรีวิไล,กระสัง,คูเมือง,แคนดง,เฉลิมพระเกียรติ,ชำนิ,นางรอง,นาโพธิ์,โนนดินแดง,โนนสุวรรณ,บ้านกรวด,บ้านด่าน,บ้านใหม่ไชยพจน์,ประโคนชัย,ปะคำ,พลับพลาชัย,พุทไธสง,เมืองบุรีรัมย์,ละหานทราย,ลำปลายมาศ,สตึก,หนองกี่,หนองหงส์,ห้วยราช,กันทรวิชัย,กุดรัง,แกดำ,โกสุมพิสัย,ชื่นชม,เชียงยืน,นาเชือก,นาดูน,บรบือ,พยัคฆภูมิพิสัย,เมืองมหาสารคาม,ยางสีสุราช,วาปีปทุม,คำชะอี,ดงหลวง,ดอนตาล,นิคมคำสร้อย,เมืองมุกดาหาร,หนองสูง,หว้านใหญ่,กุดชุม,ค้อวัง,คำเขื่อนแก้ว,ทรายมูล,ไทยเจริญ,ป่าติ้ว,มหาชนะชัย,เมืองยโสธร,เลิงนกทา,เกษตรวิสัย,จตุรพักตรพิมาน,จังหาร,เชียงขวัญ,ทุ่งเขาหลวง,ธวัชบุรี,ปทุมรัตต์,พนมไพร,โพธิ์ชัย,โพนทราย,โพนทอง,เมยวดี,เมืองร้อยเอ็ด,เมืองสรวง,ศรีสมเด็จ,สุวรรณภูมิ,เสลภูมิ,หนองพอก,หนองฮี,อาจสามารถ,เชียงคาน,ด่านซ้าย,ท่าลี่,นาด้วง,นาแห้ว,ปากชม,ผาขาว,ภูกระดึง,ภูเรือ,ภูหลวง,เมืองเลย,วังสะพุง,หนองหิน,เอราวัณ,กันทรลักษ์,กันทรารมย์,ขุขันธ์,ขุนหาญ,น้ำเกลี้ยง,โนนคูณ,บึงบูรพ์,เบญจลักษ์,ปรางค์กู่,พยุห์,โพธิ์ศรีสุวรรณ,ไพรบึง,ภูสิงห์,เมืองจันทร์,เมืองศรีสะเกษ,ยางชุมน้อย,ราษีไศล,วังหิน,ศรีรัตนะ,ศิลาลาด,ห้วยทับทัน,อุทุมพรพิสัย,กุดบาก,กุสุมาลย์,คำตากล้า,โคกศรีสุพรรณ,เจริญศิลป์,เต่างอย,นิคมน้ำอูน,บ้านม่วง,พรรณานิคม,พังโคน,โพนนาแก้ว,ภูพาน,เมืองสกลนคร,วานรนิวาส,วาริชภูมิ,สว่างแดนดิน,ส่องดาว,อากาศอำนวย,กาบเชิง,เขวาสินรินทร์,จอมพระ,ชุมพลบุรี,ท่าตูม,โนนนารายณ์,บัวเชด,ปราสาท,พนมดงรัก,เมืองสุรินทร์,รัตนบุรี,ลำดวน,ศรีณรงค์,ศีขรภูมิ,สนม,สังขะ,สำโรงทาบ,ท่าบ่อ,เฝ้าไร่,โพธิ์ตาก,โพนพิสัย,เมืองหนองคาย,รัตนวาปี,ศรีเชียงใหม่,สระใคร,สังคม,นากลาง,นาวัง,โนนสัง,เมืองหนองบัวลำภู,ศรีบุญเรือง,สุวรรณคูหา,ชานุมาน,ปทุมราชวงศา,พนา,เมืองอำนาจเจริญ,ลืออำนาจ,เสนางคนิคม,หัวตะพาน,กุดจับ,กุมภวาปี,กู่แก้ว,ไชยวาน,ทุ่งฝน,นายูง,น้ำโสม,โนนสะอาด,บ้านดุง,บ้านผือ,ประจักษ์ศิลปาคม,พิบูลย์รักษ์,เพ็ญ,เมืองอุดรธานี,วังสามหมอ,ศรีธาตุ,สร้างคอม,หนองวัวซอ,หนองแสง,หนองหาน,กุดข้าวปุ้น,เขมราฐ,เขื่องใน,โขงเจียม,ดอนมดแดง,เดชอุดม,ตระการพืชผล,ตาลสุม,ทุ่งศรีอุดม,นาจะหลวย,นาตาล,นาเยีย,น้ำขุ่น,น้ำยืน,บุณฑริก,พิบูลมังสาหาร,โพธิ์ไทร,ม่วงสามสิบ,เมืองอุบลราชธานี,วารินชำราบ,ศรีเมืองใหม่,สว่างวีระวงศ์,สำโรง,สิรินธร,เหล่าเสือโก้ก,แก่งหางแมว,ขลุง,เขาคิชฌกูฏ,ท่าใหม่,นายายอาม,โป่งน้ำร้อน,มะขาม,เมืองจันทบุรี,สอยดาว,แหลมสิงห์,คลองเขื่อน,ท่าตะเกียบ,บางคล้า,บางน้ำเปรี้ยว,บางปะกง,บ้านโพธิ์,แปลงยาว,พนมสารคาม,เมืองฉะเชิงเทรา,ราชสาส์น,สนามชัยเขต,เกาะจันทร์,เกาะสีชัง,บ่อทอง,บางละมุง,บ้านบึง,พนัสนิคม,พานทอง,เมืองชลบุรี,ศรีราชา,สัตหีบ,หนองใหญ่,เกาะกูด,เกาะช้าง,เขาสมิง,คลองใหญ่,บ่อไร่,เมืองตราด,แหลมงอบ,กบินทร์บุรี,นาดี,บ้านสร้าง,ประจันตคาม,เมืองปราจีนบุรี,ศรีมหาโพธิ,ศรีมโหสถ,แกลง,เขาชะเมา,นิคมพัฒนา,บ้านค่าย,บ้านฉาง,ปลวกแดง,เมืองระยอง,วังจันทร์,เขาฉกรรจ์,คลองหาด,โคกสูง,ตาพระยา,เมืองสระแก้ว,วังน้ำเย็น,วังสมบูรณ์,วัฒนานคร,อรัญประเทศ,ด่านมะขามเตี้ย,ทองผาภูมิ,ท่าม่วง,ท่ามะกา,ไทรโยค,บ่อพลอย,พนมทวน,เมืองกาญจนบุรี,เลาขวัญ,ศรีสวัสดิ์,สังขละบุรี,หนองปรือ,ห้วยกระเจา,ท่าสองยาง,บ้านตาก,พบพระ,เมืองตาก,แม่ระมาด,แม่สอด,วังเจ้า,สามเงา,อุ้มผาง,กุยบุรี,ทับสะแก,บางสะพาน,บางสะพานน้อย,ปราณบุรี,เมืองประจวบคีรีขันธ์,สามร้อยยอด,หัวหิน,แก่งกระจาน,เขาย้อย,ชะอำ,ท่ายาง,บ้านลาด,บ้านแหลม,เมืองเพชรบุรี,หนองหญ้าปล้อง,จอมบึง,ดำเนินสะดวก,บางแพ,บ้านคา,บ้านโป่ง,ปากท่อ,โพธาราม,เมืองราชบุรี,วัดเพลง,สวนผึ้ง,โกสัมพีนคร,ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,คลองลาน,ทรายทองวัฒนา,ไทรงาม,บึงสามัคคี,ปางศิลาทอง,พรานกระต่าย,เมืองกำแพงเพชร,ลานกระบือ,เนินขาม,มโนรมย์,เมืองชัยนาท,วัดสิงห์,สรรคบุรี,สรรพยา,หนองมะโมง,หันคา,บ้านนา,ปากพลี,เมืองนครนายก,องครักษ์,เก้าเลี้ยว,โกรกพระ,ชุมตาบง,ชุมแสง,ตากฟ้า,ตาคลี,ท่าตะโก,บรรพตพิสัย,พยุหะคีรี,ไพศาลี,เมืองนครสวรรค์,แม่เปิน,แม่วงก์,ลาดยาว,หนองบัว,ท่าเรือ,นครหลวง,บางซ้าย,บางไทร,บางบาล,บางปะหัน,บางปะอิน,บ้านแพรก,ผักไห่,พระนครศรีอยุธยา,ภาชี,มหาราช,ลาดบัวหลวง,วังน้อย,เสนา,อุทัย,ดงเจริญ,ตะพานหิน,ทับคล้อ,บางมูลนาก,บึงนาราง,โพทะเล,โพธิ์ประทับช้าง,เมืองพิจิตร,วชิรบารมี,วังทรายพูน,สากเหล็ก,สามง่าม,ชาติตระการ,นครไทย,เนินมะปราง,บางกระทุ่ม,บางระกำ,พรหมพิราม,เมืองพิษณุโลก,วังทอง,วัดโบสถ์,เขาค้อ,ชนแดน,น้ำหนาว,บึงสามพัน,เมืองเพชรบูรณ์,วังโป่ง,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ,หนองไผ่,หล่มเก่า,หล่มสัก,โคกเจริญ,โคกสำโรง,ชัยบาดาล,ท่าวุ้ง,ท่าหลวง,บ้านหมี่,พัฒนานิคม,เมืองลพบุรี,ลำสนธิ,สระโบสถ์,หนองม่วง,บางคนที,เมืองสมุทรสงคราม,อัมพวา,แก่งคอย,เฉลิมพระเกียรติ,ดอนพุด,บ้านหมอ,พระพุทธบาท,มวกเหล็ก,เมืองสระบุรี,วังม่วง,วิหารแดง,เสาไห้,หนองแค,หนองแซง,หนองโดน,ค่ายบางระจัน,ท่าช้าง,บางระจัน,พรหมบุรี,เมืองสิงห์บุรี,อินทร์บุรี,กงไกรลาศ,คีรีมาศ,ทุ่งเสลี่ยม,บ้านด่านลานหอย,เมืองสุโขทัย,ศรีนคร,ศรีสัชนาลัย,ศรีสำโรง,สวรรคโลก,ดอนเจดีย์,ด่านช้าง,เดิมบางนางบวช,บางปลาม้า,เมืองสุพรรณบุรี,ศรีประจันต์,สองพี่น้อง,สามชุก,หนองหญ้าไซ,อู่ทอง,ไชโย,ป่าโมก,โพธิ์ทอง,เมืองอ่างทอง,วิเศษชัยชาญ,สามโก้,แสวงหา,ทัพทัน,บ้านไร่,เมืองอุทัยธานี,ลานสัก,สว่างอารมณ์,หนองขาหย่าง,หนองฉาง,ห้วยคต