มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท 1 ในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ | Greenpro KSP

รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์รับ จดทะเบียนบริษัท มากกว่า 25 ปี ให้บริการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ด้วยบริการที่ดี ราคาถูก

รับจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดจัดตั้งบริษัท

ท่านผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันยังทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาแล้วต้องการจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับในการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือในการขยายธุรกิจ หรือท่านที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนบริษัท มากกว่า 25 ปี เรามีสำนักงานในเมืองที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีความน่าเชื่อถือ เราได้รับความไว้วางใจให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท เอาใจใส่ในการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำในการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการที่ดี ราคาถูก โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เราให้คำแนะนำเรื่องแพคเกจ และแสดงราคาค่าบริการจดทะเบียนบริษัทที่ชัดเจนไม่คลุมเคลือ โดยให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารจดทะเบียนบริษัทถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในภายหลัง นอกจากนี้เรายังมีเอกสารแนะนำถึงหน้าที่หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทอีกด้วย

กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ จดทะเบียนแปรสภาพ จดทะเบียนพานิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการรับทำบัญชี ปิดงบบัญชี และตรวจสอบบัญชี

สิทธิประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อจดทะเบียนบริษัทกับกรีนโปรเคเอสพี

เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจ กรีนโปร เคเอสพี เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท เพราะการจัดตั้งบริษัทนั้นมีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อน และต้องการความถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ที่เรียกกันว่า DBD ซึ่งชื่อที่จะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ว่า ต้องมีคำนำหน้า และคำลงท้ายที่แสดงถึงลักษณะความเป็นนิติบุคคล โดย คำนำหน้าของชื่อนั้นจะต้องขึ้นต้นว่า “บริษัท” และ ลงท้ายด้วยคำว่า “จำกัด”

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)

 1. จากที่กล่าวมาเนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคู่ค้าหรือลูกค้าของกิจการ จะต้องการทำธุรกิจกับนิติบุคคลคือบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะสามารถตรวจสอบสถานะได้ เช่นบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าใด รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรมการบริษัทเป็นใคร รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทจากงบการเงินที่บริษัทนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า กล่าวคือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าหรือคู่ค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่ธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา
 2. การทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนก็สามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่นเมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่า รวมถึงการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมากกว่าบุคคลธรรมดา
 3. การสรรหาพนักงาน เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า
 4. การประกอบกิจการในรูปบริษัทจำกัดนั้นมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ บุคคลธรรมดานั้นมักใช้อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยหักได้ 10-60% ตามประเภทของเงินได้ แต่ว่านิติบุคคลคือบริษัทนั้นเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ โดยการคำนวนภาษีของบริษัทจำกัดสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ เมื่อมีผลกำไรสุทธิเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษี แล้วจึงเสียภาษี ถ้าขาดทุนสุทธิ นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษี กล่าวคือการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่ากิจการที่ทำในปีนั้นผลประกอบการมีผลขาดทุนก็ยังคงต้องเสียภาษี ในขณะที่นิติบุคคลคือบริษัทจำกัดถ้าผลประกอบการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี (ตามข้อกำหนดของสรรพากร) โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรกจากกำไรสุทธิ (ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ในขณะที่บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทจากเงินได้สุทธิ โดยทั้งนี้อัตราภาษีของนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 35%

สนใจใช้บริการจดทะเบียนบริษัท ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี ทางเรายินดีให้บริการท่านผู้ประกอบการ

จดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ, รับจดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับเรา ?

เหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับ กรีนโปร เคเอสพี 

1. กรีนโปร เคเอสพี สามารถให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการ จดทะเบียนบริษัท และเป็นไปตามหลักของกฎหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นล่าช้า ใช้เวลานานในการจดทะเบียนบริษัทได้สำเร็จ หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดข้อปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฎหมายทำให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง

2. กรีนโปร เคเอสพี เป็นผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ในราคามิตรภาพ กรีนโปร เคเอสพี ได้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท เราได้รับลูกค้าจดทะเบียนบริษัทรายใหม่เป็นจำนวนมากจากคำแนะนำของลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทางเรา

3. กรีนโปร เคเอสพี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยประหยัดเวลาให้ท่าน เพื่อใช้เวลาที่มีค่าของท่านไปในการบริหารธุรกิจ

4. กรีนโปร เคเอสพี ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการจัดตั้งบริษัท

 จากเหตุผลที่กล่าวมา หากท่านใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทของเรา เราจะช่วยให้ท่านดำเนินการจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้การจัดตั้งบริษัทของท่าน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัทของท่าน 

ทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

ทีมงานกรีนโปร เคเอสพี
ทีมงานรับจดทะเบียนบริษัท

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริษัทผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

การจัดตั้งบริษัทนั้นมีรายละเอียดของข้อมูล และเอกสารเป็นจำนวนมาก มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการต้องควรทราบและเข้าใจ และมีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อน นอกจากนี้แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้นต้องการความถูกต้องและแม่นยำ 

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

เวลาการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนแรกของการรับจดทะเบียนบริษัท คือ การจองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในการจองชื่อนั้นต้องใช้ชื่อ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองนั้นต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าไม่มีประสบการณ์ในส่วนนี้ อาจจะทำให้ท่านเสียเวลาได้

หลังจากชื่อที่จองได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลารอค่อนข้างนานหากท่านไม่ไปรับคิวแต่เช้าตรู่ หรือได้รับคิวเป็นอันดับต้นๆ

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองเวลา ทางกรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จึงได้ รับจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆ แทนท่าน ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และใช้เวลาที่จะต้องเสียไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

จดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

เหตุผลที่เรารับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก

เนื่องจากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว การเริ่มต้นธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกิจนั้นมีค่าใช้จ่ายมากมายที่เป็นต้นทุนของกิจการ นอกเหนือจากค่าจ้างจดทะเบียนบริษัท บางธุรกิจอาจจะมีรายได้ไม่สูงนักในช่วงระยะเวลาในการเริ่มต้นกิจการ จึงเป็นเหตุผลเราที่คิดค่าใช้จ่ายในการ รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

บริการรับจดบริษัทของเรามีให้เลือก 4 แพ็คเกจ ดังนี้ (ฟรีตรายางพร้อมหมึกในตัว แพ็คเกจที่ 2-4)

เพจเกจค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท

แพ็คเกจที่ 1 – บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยลูกค้าเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวเอง “ราคา 1,990 บาท”

แพ็คเกจที่ 2 – บริการรับจดทะเบียนบริษัท บริษัท แต่ไม่จด VAT “ราคา 9,490 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,360 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และไปดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า จนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองส่งให้กับลูกค้า

แพ็คเกจที่ 3 – บริการรับจดทะเบียนบริษัท รวมจด VAT แบบออนไลน์ “ราคา 10,490 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,360 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และไปดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรอง และเลขที่นิติบุคคล หลังจากได้เลขที่นิติบุคคลแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร พร้อมทั้งข้อมูล และดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรโดยวิธีออนไลน์ ทั้งนี้หลังจากจดทะเบียน VAT ออนไลน์แล้ว จะส่งเอกสารชุดที่จัดเตรียมส่งให้กับลูกค้าทันทีเพื่อส่งมอบให้สรรพากร เมื่อสรรพากรเข้าไปตรวจสถานประกอบการ ภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินการจดออนไลน์ไปแล้ว โดยสรรพากรจะอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ณ วันที่ไปตรวจสถานประกอบการ

แพ็คเกจที่ 4บริการรับจดทะเบียนบริษัท รวมจด VAT ที่กรมสรรพากร “ราคา 11,990 บาท” (รวมค่าธรรมเนียม 6,380 บาท) ทางเราจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนได้หนังสือรับรอง หลังจากได้เลขที่นิติบุคคลก็ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรโดยวิธีนี้ทางเราจะจัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับสรรพากรพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้เมื่อเอกสารผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางสรรพากรจะอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทันที ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนกับสรรพากร

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัดรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภทธุรกิจ และบริการราคาไม่แพง เพียง 9,490-11,990 บาท (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายกับ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 6,360 บาท) ผู้ที่สนใจรบกวนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท 

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทดังนี้

 • ชื่อของบริษัท – ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอันดับแรก ก็คือชื่อบริษัท โดยต้องมีชื่อภาษาไทยและอังกฤษของบริษัทที่จะจดทะเบียน และต้องทำการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ทั้งนี้ชื่อบริษัทที่ผู้ประกอบการต้องการจะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนบริษัทไปแล้ว โดยท่านสามารถส่งชื่อภาษาไทยและอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจองชื่อ มาให้ทางกรีนโปร เคเอสพีดำเนินการจองชื่อว่าชื่อนั้นสามารถจองได้หรือไม่ เมื่อชื่อของบริษัทที่จองไปในระบบได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะสามารถพิมพ์ใบรับอนุมัติการจองชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป
 • ที่ตั้งกิจการ – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะจดทะเบียน และมีสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรหัสประจำบ้าน 13 หลักที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทที่จะจดทะเบียน และมีรูปแผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ ในกรณีถ้าบริษัทที่จะจัดตั้งมีสำนักงานสาขา ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ของสำนักงานสาขา และจดทะเบียนแจ้งการมีสำนักงานสาขาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเอกสาร ณ ตอนจดทะเบียนจัดตั้งพร้อมกัน
 • อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งรหัส E-filing เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่บริษัทผ่านทางอีเมลที่จดแจ้งตอนยื่นจดทะเบียนบริษัทนี้ ส่วนในกรณีเบอร์โทรศัพท์ ถ้าท่านไม่มีเบอร์พื้นฐาน ก็สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้ ทั้งนี้ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียนก็ควรให้ข้อมูล URL ของเว็บไซต์เพื่อระบุในแบบฟอร์มจดทะเบียน แต่ถ้าไม่มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้บังคับแต่อย่างใด
 • ทุนจดทะเบียน – ต้องมีการกำหนดว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด ทุนจดทะเบียนนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยท่านต้องประมาณการว่าบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะใช้ทุนเป็นจำนวนเท่าใดในการดำเนินธุรกิจ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จัดตั้งบริษัทจะจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทตนเองในสายตาของคู่ค้า 

ทุนจดทะเบียนคืออะไร ชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์

ทุนจดทะเบียนคืออะไร? เรียกชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อไหร่? รวมถึงจะสามารถนำเงินทุนที่ชำระแล้วมาใช้จ่ายภายในกิจการได้หรือไม่?

 • มูลค่าหุ้น – มูลค่าหุ้นต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน และไม่ต่ำกว่า 5 บาท
 • การชำระทุนครั้งแรก – กฎหมายกำหนดว่าทุนขั้นต่ำที่จะชำระครั้งแรกไว้ที่ 25% โดยในการจดทะเบียนบริษัทลูกค้าสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนชำระทุนที่ขั้นต่ำ 25% หรือจะชำระที่ 100% ก็ได้ ซึ่งตอนจดทะเบียนบริษัทต้องจดแจ้งว่าผู้ถือหุ้นได้มีการชำระทุนจดทะเบียนกี่ % และเมื่อจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทที่จัดตั้ง และนำเงินทุนจดทะเบียนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เป็นการชำระทุน ซึ่งเงินที่ชำระทุนนี้สามารถจะเบิกถอน เพื่อนำไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทได้ เช่นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าน้ำและค่าไฟ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปจากบัญชีของบริษัท ก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินมาทำการบันทึกค่าใช้จ่ายในนามบริษัท โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบว่ามีการชำระทุนตามที่จดแจ้งไว้ตอนจดทะเบียนบริษัทจากงบการเงินของบริษัทที่นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อมูลของผู้ก่อการ – ต้องมีผู้ก่อการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ชื่อและนามสกุล อาชีพ เบอร์โทร และสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือในบริษัทที่จะจดทะเบียน โดยผู้ก่อการต้องถือหุ้นขั้นต่ำอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
 • กรรมการผู้มีอำนาจ – ต้องมีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน และระบุเงื่อนไขในการลงนามของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้เงื่อนไขการลงนามของกรรมการแล้วแต่ทางผู้ประกอบการจะตกลงกัน อย่างเช่น กรรมการ 1 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญบริษัท เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท – ในการจดทะเบียนบริษัท ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าบริษัทนั้นต้องการจัดตั้งบริษัท เพื่อจะประกอบธุรกิจอะไร ซึ่งบริษัทที่จะจัดตั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ โดยทั้งนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีวัตถุประสงค์มาตรฐาน โดยวัตถุประสงค์มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจทางด้านพานิชยกรรม จะเป็นแบบ ว.1 และถ้าเป็นการประกอบธุรกิจทางด้านบริการ จะเป็นแบบ ว.2 ซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการอยู่ในแบบ ว. มาตรฐานของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าข้อใด ก็สามารถใช้แบบ ว. นั้นได้เลย หรือถ้าแบบ ว. มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการประกอบธุรกิจ ก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากแบบ ว. มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากที่กล่าวมาด้านบนจะทำให้ท่านเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ดำเนินการเตรียมข้อมูล และวางแผนจดทะเบียนบริษัท ต้องการปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่เราดำเนินการหรือให้บริการแก่ท่าน คือ จองชื่อบริษัท, จัดทำชุดเอกสารจดทะเบียน, จัดทำตรายาง (ตราประทับ), จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ขอรหัส E-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, Username & Passwords จากกรมสรรพากร เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทที่มาจดทะเบียนกับเรา คือ “บริการรับทำบัญชีราคาถูก” เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,500 บาท

นอกจากนี้ทางเรายังให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องนำส่งสรรพากรทุกเดือน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วในตอนแรกได้เลย หรือผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจไปก่อน แล้วค่อยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในภายหลังก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท (คลิกอ่าน ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด)

จดทะเบียนบริษัทโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นมี 2 แบบ

1. จดทะเบียนบริษัท โดยชาวต่างชาติ ถือหุ้นตั้งแต่ 1-49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
2. รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ โดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม (คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น)
บทความรับจดทะเบียนบริษัทต่างชาติโดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 49% ขึ้นไป

หมายเหตุ: กรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปในบริษัท ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคนไทยทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ ต้องแสดงเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่คนไทยจะถือในบริษัทที่จะจัดตั้ง ทั้งนี้เงินที่แสดงสามารถคิดตามอัตราส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่จะชำระได้

หลังจากจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้อ่านกัน เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับกันภายหลัง “หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท”

เกี่ยวกับเรารับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เราคือผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้บริการทางด้านบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • วางแผนภาษี วางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • คอร์สเรียนบัญชีและภาษี
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีและภาษี
 • ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

ทีมงานของเราประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ทุกท่าน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับรับจดทะเบียนบริษัท

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับรับจดทะเบียนบริษัท
รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก, จดทะเบียนบริษัท

สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799, 084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
Add Friend

E-mail : info.th@greenproksp.com

แผนที่

บริการอื่นที่น่าสนใจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริการรับจดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า