รับจด VAT

รับจด VAT

รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

ก่อนที่จะอธิบายถึงรายละเอียดการรับจด VAT หรือ รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม มาเล่าถึงความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ บางท่านเรียกอีกอย่างว่า VAT (Value Added Tax) คือ ภาษีที่เกิดขึ้นจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ขายสินค้าหรือบริการแล้วทำการบวกเพิ่มจากราคาขายสินค้าหรือบริการ จำนวน 7% จากราคาปกติ เช่น สินค้าราคาปกติ 1,000 บาท แต่ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ร้านค้าต้องขายสินค้าราคา 1,070 บาท ซึ่งเงินเข้าร้านค้า 1,000 บาท อีก 70 บาทต้องส่งให้กับกรมสรรพากร 

หมายเหตุ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันอยู่ที่ 7% (ปี 2562)

เหตุผลที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม (VAT)
 2. บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าหรือจำเป็นต้องออกให้กับลูกค้า

ธุรกิจที่ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ได้รับการยกเว้น)

 1. ธุรกิจขายข้าว ผัก และผลไม้ ขายภายในประเทศไทย
 2. ธุรกิจขายสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา หมู ไก่ เป็นต้น
 3. ธุรกิจขายปุ๋ย
 4. ธุรกิจขายอาหารสัตว์
 5. ธุรกิจขายยา เคมีภัณฑ์ที่ใช้กับพืชและสัตว์
 6. ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเรียน
 7. ธุรกิจนำเข้าสินค้าที่อยู่ในข้อ 1 ถึง 6
 8. สถานศึกษา
 9. ธุรกิจขนส่งในประเทศไทย
 10. โรงพยาบาล
 11. ห้องสมุด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์
 12. ธุรกิจจัดแข่งกีฬาสมัครเล่น
 13. ทนายความให้การว่าความ ตรวจสอบบัญชี แพทย์หรือหมอ
 14. ดารานักแสดง
 15. ให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
 16. ธุรกิจให้เช่าบ้าน คอนโด และที่ดิน
 17. ธุรกิจที่นำกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับศาสนาหรือสาธารณะกุศล

รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (รับจด VAT)

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ รับจดทะเบียน VAT ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ นำเอกสารจดทะเบียน VAT ไปยื่นที่กรมสรรพากรของเขตหรืออำเภอที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ ราคาเริ่มต้นเพียง 4,280 บาท บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

บทความอื่นที่น่าสนใจ กิจการร่วมค้า (Joint Venture)

สนใจบริการ รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

ติดต่อเรา