มือถือ: 094 864 9799จดเพิ่มสาขา

จดเพิ่มสาขา กระบวนการจดทะเบียนเพิ่มสาขาใหม่ของบริษัท จะแยกสาขาใหม่จากสำนักงานใหญ่และอาจตั้งอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่แตกต่างจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

จดเพิ่มสาขา

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงข้อมูลทุกอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับบริการรับจดทะเบียนเพิ่มสาขา และสอดแสร้งความรู้ให้กับผู้ที่เตรียมตัว สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขาด้วยตนเอง สามารถอ่านบทความนี้ได้ เพราะท่านจะนำความรู้ไม่มากก็น้อย เพื่อนำไปดำเนินการเอง

การขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาใหม่เป็นก้าวสำคัญที่ทางธุรกิจอยากทำในการเติบโตและสร้างโอกาสใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก ๆ หรือบริษัทใหญ่ การขยายสาขาใหม่เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้และเข้าถึงตลาดใหม่ แม้ว่ากระบวนการนี้จะมีความซับซ้อน หากมีความรอบคอบในการวางแผนและการทำงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

การจดทะเบียนเพิ่มสาขาในธุรกิจเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้สาขาใหม่ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักและเป็นทางการตามกฎหมาย กระบวนการนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจที่คุณทำ

ขั้นตอนสำคัญในการจดทะเบียนเพิ่มสาขา

1. การเลือกชื่อสาขา :

 • เลือกชื่อสาขาที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่น ๆ และต้องเป็นชื่อที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
 • แนะนำให้เลือกชื่อที่สอดคล้องกับแบรนด์หลักของคุณ เพื่อเสริมความรู้สึกและความเชื่อมโยง

2. ระบุสถานที่ที่จะจดทะเบียน :

 • ระบุสถานที่ของสาขาที่คุณต้องการจดทะเบียน รวมถึงที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

3. กระบวนการจดทะเบียน :

 • ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศที่คุณทำธุรกิจ เช่น
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กรอกแบบฟอร์มการจดทะเบียนสาขาและจ่ายค่าธรรมเนียมที่จำเป็น

4. ข้อมูลบริษัทแม่ (สำนักงานใหญ่) :

 • ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแม่ (สำนักงานใหญ่) เช่น ชื่อบริษัทแม่และที่อยู่ รวมถึงข้อมูลติดต่อ

5. อนุมัติและจดทะเบียน :

 • หลังจากการกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบข้อมูลและทำการจดทะเบียนสาขาใหม่ของคุณ

6. รับเอกสารการจดทะเบียน :

 • หลังจากจดทะเบียนสำเร็จ คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนและหลักฐานการเป็นสาขาที่ถูกต้อง

7. การประกาศและการดำเนินธุรกิจ :

 • หลังจากการจดทะเบียนสำเร็จ คุณสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจสาขาใหม่ของคุณได้

การจดทะเบียนเพิ่มสาขาเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจในสถานที่ต่าง ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงตลาดใหม่ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ

เมื่อไหร่ถึงต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา

การจดทะเบียนเพิ่มสาขานั้น จะจดทะเบียนสาขาต่อเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีสถานที่ตั้งประกอบกิจการมากกว่า 1 แห่ง แต่ถ้าใช้สถานที่ตั้งนั้นประกอบกิจการเพียงชั่วคราว ถือว่าไม่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา

สถานประกอบกิจการที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ใช้ในการประกอบกิจการ
 2. ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 3. ใช้เป็นคลังเก็บสินค้า

กรณีที่ไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา

 • หน่วยก่อสร้าง หรือ ที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานก่อสร้างคอนโด สร้างบ้าน ฯลฯ หลังจากสร้างเสร็จจะย้ายออกจากหน่วยก่อสร้างนั้นๆ
 • จ้างโรงงานอื่นในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเรา ทำงานในโรงงานหรือบริษัทนั้นๆ
 • จัดบูธตามงานแสดงสินค้าหรือจัดบูธตามสถานที่ต่างๆ ไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา
 • เช่าโกดังเก็บสินค้า โดยผู้รับฝากสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลสินค้าของเรา ถือว่าไม่เป็นสถานที่เก็บสินค้าประจำ

มีสถานประกอบการเพิ่ม แต่ไม่จดทะเบียนเพิ่มสาขาได้หรือไม่

เมื่อกิจการได้มีการเพิ่มสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง และตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องทำการจดทะเบียนเพิ่มสาขา ซึ่งถ้าหากดำเนินการเปิดสถานประกอบการโดยไม่แจ้งเพิ่มล่วงหน้า สรรพากรมีกำหนดโทษคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท และยังส่งผลเสียต่อการนำรายจ่ายไปใช้ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ให้สรรพากรพบความผิดปกติ เรื่องการเพิ่มสถานประกอบการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเกิดการตรวจสอบในภายหลังอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

หากผู้ประกอบการไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารการดำเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาอะไรบ้าง และ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย่างไร บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาอย่างละเอียด

การจดทะเบียนเพิ่มสาขา

1. ข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกท่าน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ / สาขาที่เพิ่ม
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ / สาขาที่เพิ่ม
 5. เบอร์โทร อีเมล ของสำนักงานที่ตั้งแห่งใหม่ / สาขาที่เพิ่ม (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
 6. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ

 1. ทำแบบฟอร์มและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากได้รับเอกสารลูกค้าเรียบร้อยแล้วภายใน 3-4 วันทำการ
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 สัปดาห์ หลังจากลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้ทางเรา

หมายเหตุ ถ้าจัดทำเอกสารผิดพลาด ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารมากกว่า 2 ครั้ง ทางเราจึงอยากแนะนำให้มาใช้บริการรับจดทะเบียนเพิ่มสาขากับเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านนี้อยู่แล้ว


สนใจบริการรับจดเพิ่มสาขา

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
4/5 - (4 votes)