• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์ 25 ปี รับตรวจสอบบัญชี โดยทีม CPA คุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชี ราคาถูกคุ้มค่าเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คุณภาพ พร้อมทีมงานที่มากความสามารถ บริษัทของเราให้บริการตรวจสอบบัญชีมา 25 ปี ประสบการณ์สูง

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ เรารับตรวจสอบบัญชีธุรกิจทุกประเภทโดยเน้นที่คุณภาพของงานตรวจสอบเป็นหลัก นอกจากคุณภาพแล้วเรายังเน้นความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และราคาที่สมเหตุสมผลด้วย

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
  • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
  • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการสอบบัญชี
  • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

อัตราราคาค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี พิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทธุรกิจ ท่านสามารถโทรเข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามค่าบริการได้ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

บริการแนะนำ : รับทำบัญชี