มือถือ: 094 864 9799ทะเบียนพาณิชย์ กับ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างกันอย่างไร?

ทะเบียนพาณิชย์กับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการจดทะเบียนสำหรับร้านค้าขายที่มีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ที่ต้องจดตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ให้ถูกต้อง

ทะเบียนพาณิชย์กับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการจดทะเบียนสำหรับร้านค้าขายที่มีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ที่ต้องจดตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ให้ถูกต้อง

ทะเบียนพาณิชย์กับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • ทะเบียน พาณิชย์ การจดทะเบียนร้านค้าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจค้าขายทุกประเภทและมีหน้าร้าน
  • ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์ มีการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ตามแพลตฟอร์มนั้นๆ  และมีร้าน เพจ เว็บไซต์เป็นของตัวเอง

หากท่านเริ่มประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ก่อนขอจดทะเบียนต้องดูประเภทธุรกิจของตนเองก่อนว่าอยู่ในประเภทไหน อยู่ในประเภทธุรกิจค้าขายทั่วไป (ทะเบียน พาณิชย์) หรือค้าขายออนไลน์ (ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) จากนั้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วยื่นขอจดทะเบียนได้เลย


สนใจบริการติดต่อ

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
Rate this post