มือถือ: 094 864 9799ที่ปรึกษาบัญชี

ให้บริการ ที่ปรึกษาบัญชี สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล บริษัท หจก. ไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup ทั้งธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 28 ปี ให้บริการ ที่ปรึกษาด้านบัญชี ในราคาที่เหมาะสม

บริการด้านที่ปรึกษาบัญชี

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชีมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีโดยตรง ประกอบกับเราเป็นธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการงานด้านบัญชีครบวงจร ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านได้ไม่ว่าจะเป็น

•ให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชี
•ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี
•ให้คำปรึกษาการควบคุมภายในทางด้านบัญชี
•ให้คำปรึกษาการทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตฐานการรายงานทางการเงิน
•ให้คำปรึกษาในการปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•ให้ปรึกษาด้านเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง

ค่าบริการที่ปรึกษาบัญชี

5,000-10,000 บาท/ครั้ง ในเวลาโดยประมาณ 1-2 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ค่าบริการยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ข้อดีของการใช้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีกับเรา

•หมดปัญหาเรื่องบัญชี
•ค่าบริการเหมาะสม คุ้มค่า
•ให้บริการด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง
•ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

Rate this post