มือถือ: 094 864 9799ทุนจดทะเบียน คืออะไร?

ทุนจดทะเบียน เป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนกิจการ ในช่วงที่เพิ่มต้นจดจัดตั้งบริษัทใหม่ๆ ถ้าทุน 1 ล้านบาท ทางกฎหมายกำหนดให้ชำระขั้นต่ำ 25% แสดงว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาชำระทุนในวงเงิน 250,000 บาท ที่เหลือ 750,000 บาทยังไม่ต้องชำระเพราะได้ชำระขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด 25%

ทุนจดทะเบียน เป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนกิจการ ในช่วงที่เพิ่มต้นจดจัดตั้งบริษัทใหม่ๆ ถ้าทุน 1 ล้านบาท ทางกฎหมายกำหนดให้ชำระขั้นต่ำ 25%

แสดงว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาชำระทุนในวงเงิน 250,000 บาท ที่เหลือ 750,000 บาทยังไม่ต้องชำระเพราะได้ชำระขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด 25%

ทุนจดทะเบียน

กฎหมายกำหนดว่าสามารถชำระเป็นเงินสดได้โดยนำเงินเข้าบัญชีจำนวน 250,000 บาท แต่หากยังไม่มีเงินสดก็สามารถนำทยอยเข้าได้ หรือนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจมาชำระทุนก็ได้ เช่น สต็อคสินค้า คอมพิวเตอร์ มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

สามารถทำรายละเอียดส่งให้นักบัญชี อาจจะทำเป็นตาราง Excel แสดงรายละเอียดของทรัพย์สินรวมถึงการประเมินราคา จากนั้นนักบัญชีจะเอาทรัพย์สินไปลงบันทึกบัญชีว่าท่านได้ชำระทุนเป็นทรัพย์สิน ทั้งเงินสดและทรัพย์สินรวมกันให้ได้ 250,000 บาท

เงินสดที่นำเข้าบัญชีธนาคารสามารถเอามาใช้จ่ายได้ไหม?

  • สามารถทำได้
    สามารถถอนออกมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเช่น ซื้อของ / จ่ายเงินเดือนพนักงาน / ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ถ้ามีการชำระทุน 25% แล้ว75% ชำระตอนไหน?

  • ในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้กำหนด
    เมื่อไหร่ที่พร้อมก็สามารถเรียกชำระเพิ่มได้ ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ยังไม่ต้องเรียกชำระทุนเพิ่ม

สนใจบริการ

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

Rate this post