• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

บริการที่ปรึกษาบัญชี ภาษี

บริการที่ปรึกษาบัญชี ภาษี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษี เพื่อวางแผนที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ
1.ปรึกษาวางแผนภาษีศุลกากร (สำหรับการนำเข้า – ส่งออก)
2.ปรึกษาวางแผนภาษีสรรพากร
3.ปรึกษาวางแผนภาษีสรรพสามิต

ค่าบริการที่ปรึกษาบัญชี ภาษี เหมาะสมคุ้มค่า

ปรึกษาเป็นรายกรณี เริ่มต้น 10,000 – 30,000 บาท ปรึกษาผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมล

Rate this post