มือถือ: 094 864 9799บริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างกันอย่างไร

บริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความต่างกันหากผู้ประกอบการอยากจดทะเบียนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตแต่ไม่รู้ว่าธุรกิจเหมาะสมกับรูปแบบไหน บทความนี้มีคำตอบค่ะ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ---1-1024x1024.png

บริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัด

การเลือกรูปแบบจดทะเบียนธุรกิจที่เหมาะสมคือ ขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจและความสามารถในการจัดการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจท่าน การทราบถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจำกัด คือ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆกัน บริษัทมีการแยกระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริหารงานอย่างชัดเจน และเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วจะถือว่าบริษัทนั้นเป็นนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หจก. เป็นรูปแบบของการทำธุรกิจที่มีผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีการแบ่งผลกำไรให้กับผู้ร่วมลงทุน ในการบริหารงานของกิจการ จะกำหนดให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารงานซึ่งจะเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อแตกต่างระหว่างบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัท

  • มีความน่าเชื่อถือ
  • มีแบบแผนงานที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
  • เหมาะกับธุรกิจที่ติดต่อคนจำนวนมาก
  • เข้าถึงแหล่งทุนได้มากกว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • มีการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่น
  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การจดทะเบียนทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของท่านเป็นรูปแบบไหน? เพราะการจดทะเบียนแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกจดทะเบียนผู้ประกอบการควรเลือกที่เหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้มากที่สุด


สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend
Rate this post