บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มือถือ: 094 864 9799
มือถือ: 084 360 4656


LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

ปิดบริษัท

จดทะเบียนปิดบริษัท

รับปิดบริษัท

การจดทะเบียนปิดบริษัท หรือ จดทะเบียนเลิกกิจการนั้นมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน สำหรับคนที่ยังไม่เคยจดเลิกบริษัท หรือจดทะเบียนปิดบริษัทจะรู้สึกถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควร และต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบให้อีกด้วย มีนิยามคำหนึ่งที่คนเคยปิดบริษัทจะต้องพูดกัน คือ “เปิดง่าย ปิดยาก” ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านจึงใช้บริการกับสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ให้บริการรับปิดบริษัท

ขั้นตอนการปิดบริษัท

การดำเนินการจดทะเบียนปิดบริษัทจะมี 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. ชำระบัญชี จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบรับรองด้วย
 • จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารให้กับทุกท่าน หรือ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง
 • ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ลงมติ ต้องให้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
 • จัดทำเอกสารยื่นจดปิดบริษัท และนำเอกสารไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน
 • ลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัท ติดต่อชำระหนี้ หรือ ยื่นเรื่องทวงหนี้
 • ให้บัญชีจัดทำงบเพื่อส่งสรรพากร
 • ทำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือผู้ให้กับทุกท่าน เพื่ออนุมัติงบเลิกบริษัท และชำระบัญชี
 • ลงประกาศหนังสือพิมพ์
 • ยื่นเอกสารและชำระภาษีกับกรมสรรพากร
 • ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จดภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม)
บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เปลี่ยน หจก เป็นบริษัท

เหตุผลที่ต้องปิดบริษัท หรือ เลิกกิจการ

ปิดบริษัทเพราะผลจากฎหมาย

 • มีการกำหนดระยะเวลาในการเปิดและปิดบริษัท เมื่อถึงวันที่สิ้นสุดต้องปิดบริษัท
 • เปิดบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่ง เมื่อกิจการนั้นทำสำเร็จลุล่วง จึงต้องปิดบริษัท
 • บริษัทเกิดสภาวะล้มละลาย

ปิดบริษัทเพราะความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้ลงมติกันว่าให้ปิดบริษัท หรือ เลิกกิจการ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นให้ปิดบริษัทนั้น จะต้องจัดประชุมใหญ่และมีมติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้เข้าประชุมทั้งหมด

ปิดบริษัทเพราะมีคำสั่งจากศาลให้เลิกบริษัท

 • การประชุมตั้งบริษัทและยื่นรายงานประชุมผิดวิธีที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทไม่ทำธุรกิจและไม่ยื่นเรื่องภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน
 • ขาดทุนตลอดทุกปีและไม่มีโอกาสที่จะฟื้นกำไร
 • ผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 ท่าน

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดมีความประสงค์ที่จะปิดบริษัท หรือ จดเลิกบริษัท สามารถติดต่อเราได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp

ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ประสบการณ์สูง

สนใจ จดทะเบียนปิดบริษัท รับคำปรึกษาฟรี