มือถือ: 094 864 9799การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

รับขออนุญาตเครื่องpos เพื่อให้ธุรกิจของสามารถรับเงินและบันทึกการเก็บเงินโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

รับขออนุญาตเครื่องpos เพื่อให้ธุรกิจของสามารถรับเงินและบันทึกการเก็บเงินโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

รับขออนุญาตเครื่องpos

การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะปลีก หรือให้บริการในลักษณะรายย่อยแก่คนเป็นจำนวนมากได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร  ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า
ร้านขายของชำ เป็นต้น

เครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้ความสะดวกและเพิ่มประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง แม่นยำในเรื่องราคาสินค้าและบริการ เพราะสามารถเก็บข้อมูลและราคาสินค้า รวมถึงสต๊อกสินค้า ทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสินค้า
การคิดเงิน การทอนเงิน

นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบในการบริหารธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพโดยสามารถดูรายการสินค้า สต๊อคสินค้า ปริมาณการขาย เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานกิจการ รวมถึงบริหารพนักงาน

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอต่อสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอต่อสรรพากรพื้นที่ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นต่อสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรก่อน จึงจะสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ได้
⭐มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อดีของการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

 1. รับชำระเงินอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ประกอบการรับชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ทันที
 2. ลดความผิดพลาด การคำนวณราคาสินค้าและเงินทอน เนื่องจากระบบมีการคำนวณแบบอัตโนมัติให้อย่างถูกต้อง
 3. บันทึกข้อมูลการขาย สามารถบันทึกข้อมูลการขายและการชำระเงินให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 4. การจัดสต็อก ระบบมีความสามารถในการจัดการสต็อกสินค้า ที่ช่วยลดความเสี่ยงสินค้าขาดหรือมี
  สต็อกที่มากเกินไป และช่วยให้คุณสามารถจัดการสต็อกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. รายงานและการวิเคราะห์ ระบบมีรายงานและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
 6. สร้างโปรโมชั่นและส่วนลด สามารถสร้างโปรโมชั่นและส่วนลดให้กับลูกค้าได้ง่ายๆ ผ่านระบบ POS เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
 7. ความปลอดภัยในการชำระเงิน การใช้เครื่อง POS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเพราะข้อผิดพลาดในการรับชำระเงิน
 8. ควบคุมบัญชี เครื่อง POS ช่วยให้คุณควบคุมบัญชีและบันทึกการเงินของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สะดวกสบายในการบริหารธุรกิจ ทำให้การบริหารธุรกิจของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือ
 10. สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดี การทำรายการชำระเงินอย่างรวดเร็วและราคาที่ถูกต้องช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีและช่วยสร้างความพึงพอใจในการช้อปปิ้งกับคุณ

การใช้เครื่อง POS มีข้อดีมากๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นในวงการค้าขายและบริการ

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องรับขออนุญาตเครื่องpos

1. ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) และเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1.1 คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06) แยกเป็นรายสถานประกอบการ 
1.2 คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) รายละเอียดของรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง ระบบเครือข่าย (มี/ไม่มี) และแผนผังการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) กับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อื่นๆ
1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและรายงานต่างๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)
ตัวอย่างรายงานการขายสินค้า หรือการให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)
1.4 แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS)  ณ สถานประกอบการ
1.5 อื่นๆ เช่น แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากรข้อ 9 ของประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. กรมสรรพากรพิจารณาคำขอใช้เครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS)

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) พร้อมทั้งตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่างๆ 

3. กรมสรรพากรแจ้งผลเลขรหัสประจำเครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS)

หากแบบฟอร์มและเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วน กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งแจ้งเลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

4. ผู้ประกอบการดำเนินการให้เครื่องบันทึกเก็บเงิน (POS) ทำการบันทึกเลขรหัสประจำเครื่อง

เมื่อได้เลขรหัสประจำเครื่องแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) บันทึกเลขรหัสประจำเครื่องที่กรมสรรพากรกำหนดในใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี และทุกแห่งที่กรมสรรพากรระบุ

5.ผู้ประกอบการแจ้งกรมสรรพากรให้มาติดแถบสติ๊กเกอร์

เมื่อระบุเลขรหัสไว้ในใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษี และจุดอื่นที่สรรพากรระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) ตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการติดแถบสติกเกอร์ 

6. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) และติดแถบสติ๊กเกอร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) และทำการติดแถบสติ๊กเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน(POS) ได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร

การยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่อง POS เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและควรทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้รับการอนุมัติและใช้งาน ในธุรกิจได้อย่างราบรื่น ควรติดต่อผู้ให้บริการ POS เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำขอในพื้นที่

 • เลือกผู้ให้บริการ POS : การเริ่มต้นจะต้องเลือกผู้ให้บริการ POS ที่คุณต้องการที่จะปรับปรุงรายการโดยพิจารณาความต้องการของธุรกิจ / ราคา / ความคุ้มค่า / และบริการที่มีอยู่
 • ติดต่อผู้ให้บริการ หลังจากเลือกผู้ให้บริการ จากนั้นติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอ
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น ผู้ให้บริการ POS จะต้องการเอกสารทางธุรกิจเพื่อการพิจารณาคำขอ อาจรวมถึงเอกสารด้านการเงิน หลักฐานจากธนาคาร สัญญาเช่าหรือสัญญาผูกพัน และเอกสารที่แสดงความสามารถในการรับรองต่อบริการ
 • กรอกแบบฟอร์มคำขอ ต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอที่ผู้ให้บริการ POS มีให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุรายละเอียดของธุรกิจอย่างถูกต้อง
 • ส่งคำขอ หลังจากเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มคำขออย่างถูกต้อง จากนั้นส่งคำขอกับผู้ให้บริการ โดยปกติจะสามารถส่งคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลได้เลย
 • รอการพิจารณา รอผู้ให้บริการ POS พิจารณาคำขอขนาดของเครื่องบันทึกการเก็บเงินและความซับซ้อนของกระบวนการ
 • อนุมัติหรือปฏิเสธ ผู้ให้บริการ POS จะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของคุณ หากถูกอนุมัติจะได้รับเครื่อง บันทึกการเก็บเงินและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
 • การติดตั้งและการอบรม หลังจากอนุมัติ คุณจะต้องทำการติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงินและทำการอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการใช้งาน
 • การทดสอบ ทดสอบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อแน่ใจว่ามันทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการทดสอบการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • เริ่มใช้งาน เมื่อทุกอย่างพร้อมและเครื่องบันทึกการเก็บเงินทดสอบ พร้อมใช้งานคุณสามารถเริ่มใช้ได้เลย
 • การดูแลรักษาและบริการหลังการขาย คุณควรรักษาเครื่องบันทึกการเก็บเงินและตรวจสอบความเพียงพอของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และติดต่อผู้ให้บริการสำหรับบริการหลังการขายเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้อธิบายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงความสำคัญของการขอนุญาตและขั้นตอนต่างๆ ในการ
ขออนุญาต แต่ถ้าท่านผู้ประกอบการยังมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

สนใจบริการรับ การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

1.5/5 - (2 votes)