มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 28 ปี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าถึงแม้กระบวนการจะมีความซับซ้อน แต่เราจะดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของท่าน

รับจดทะเบียนบริษัท 1 ในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ | Greenpro KSP

ในปัจจุบันหากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาและต้องการจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นบริษัท เพื่อรองรับในการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือในการขยายธุรกิจ หรือท่านที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจและต้องการจดทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ
จดทะเบียนแปรสภาพ จดทะเบียนพานิชย์ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ พร้อมบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และยังมีบริการอีกมากมาย >> https://www.greenproksp.co.th/

พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี เรามีสำนักงานในเมืองที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีความน่าเชื่อถือ เราได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก เอาใจใส่ในการให้ข้อมูล และให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน ด้วยบริการที่ดี โดยราคาที่สมเหตุสมผล เราให้คำแนะนำเรื่องแพคเกจ และแสดงราคาค่าบริการที่ชัดเจนไม่คลุมเคลือ โดยให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และจัดทำเอกสารถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในภายหลัง

นอกจากนี้เรายังมีเอกสารแนะนำถึงหน้าที่หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอีกด้วย

สิทธิประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อจดทะเบียนบริษัทกับเรา💚


สิงที่ได้รับจากรับจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีจำนวนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 คน และชื่อบริษัทที่จะจดทะเบียนต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น มีคำนำหน้าว่า “บริษัท” และคำลงท้ายว่า “จำกัด”

เราเข้าใจถึงความสำคัญและความซับซ้อนของกระบวนการจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินงานเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล

 1. การทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้า จะต้องการทำธุรกิจกับนิติบุคคล คือรูปแบบบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา
  เพราะสามารถตรวจสอบสถานะได้ อย่างเช่น
  – บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าใด
  – รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
  – กรรมการบริษัทเป็นใคร
  รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทจากงบการเงินที่บริษัทนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า กล่าวคือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าหรือคู่ค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่ธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา
 2. การทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนก็สามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่น เมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่า
  รวมถึงการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมากกว่าบุคคลธรรมดา
 3. การสรรหาพนักงาน เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนมีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า
 4. การประกอบกิจการในรูปบริษัทจำกัดนั้นมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ
  บุคคลธรรมดา มักใช้อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยหักได้ 10-60% ตามประเภทของเงินได้
  นิติบุคคล คือ บริษัทนั้นเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ โดยการคำนวนภาษีของบริษัทจำกัดสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ เมื่อมีผลกำไรสุทธิเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษี แล้วจึงเสียภาษี
  – ขาดทุนสุทธิ นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษี กล่าวคือการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่ากิจการที่ทำในปีนั้นผลประกอบการมีผลขาดทุนก็ยังคงต้องเสียภาษี ในขณะที่นิติบุคคลคือบริษัทจำกัดถ้าผลประกอบการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี
  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี (ตามข้อกำหนดของสรรพากร) โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรกจากกำไรสุทธิ (ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ในขณะที่บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทจากเงินได้สุทธิ โดยทั้งนี้อัตราภาษีของนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 35%

สนใจใช้บริการจดทะเบียน ติดต่อเรา กรีนโปร เคเอสพี ทางเรายินดีให้บริการท่านผู้ประกอบการ

ทำไมต้องใช้บริการรับจดทะเบียนกับเรา ?

ยินดีให้คำแนะนำกับท่านทุกแง่มุมในการ จดทะเบียนบริษัท และเป็นไปตามหลักของกฎหมายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปศึกษาเอง ซึ่งการหาข้อมูลเองอาจจะไม่ชัดเจนและถูกต้องเพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนนั้นล่าช้า หรือเมื่อจัดตั้งไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เนื่องจากความไม่เข้าใจในเอกสารและหลักกฎหมายทำให้การจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดตั้ง
เราให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญและยึดมั่นในการให้บริการที่ดี ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลด้านการจัดตั้งบริษัท และคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ในราคามิตรภาพ กรีนโปร เคเอสพี ได้ให้บริการรับจดทะเบียนให้แก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ได้รับความเชื่อถือในการให้บริการจดทะเบียน เราได้รับลูกค้ารายใหม่เป็นจำนวนมากจากคำแนะนำของลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการกับทางเรา
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจแทน
กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และต้องการจัดตั้งบริษัท

หากคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยดำเนินการจดทะเบียน โดยให้ความสำคัญแก่ความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

เวลาการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียน

 1. จองชื่อบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  การจองชื่อ ต้องใช้ชื่อและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยชื่อที่จองต้องตรงกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ชื่อที่จองได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดการจดบริษัท โดยถ้าเอกสารที่จัดเตรียมมีความผิดพลาดแม้เพียงจุดเดียว ผู้ยื่นจะต้องนำเอกสารดังกล่าวกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง และอาจจะต้องนำเอกสารไปยื่นใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
  *** เนื่องจากในแต่ละวันมีการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคิวในการจดทะเบียนแต่ละวันจึงค่อนข้างยาวเป็นอย่างมาก และใช้เวลารอค่อนข้างนาน

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และให้เวลาค่อนข้างนาน ทางบริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
จึงได้ รับจดทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท

โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆ แทนท่าน ทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก และใช้เวลาที่จะต้องเสียไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

โหลดไฟล์เพื่อกรอกแบบฟอร์มสำหรับจดทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนนั้น จะต้องมีผู้ร่วมก่อการในการจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยต้องไปดำเนินจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ในการจดทะเบียนนั้น ต้องมีข้อมูลดังนี้

 • ชื่อของบริษัท – ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนอันดับแรก ก็คือชื่อบริษัท โดยต้องมีชื่อภาษาไทยและอังกฤษของบริษัทที่จะจดทะเบียน และต้องทำการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ทั้งนี้ชื่อบริษัทที่ผู้ประกอบการต้องการจะจดทะเบียนนั้นต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว โดยท่านสามารถส่งชื่อภาษาไทยและอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนเพื่อใช้ในการจองชื่อ
  ให้ทาง กรีนโปร เคเอสพี ดำเนินการจองชื่อว่าชื่อนั้นสามารถจองได้หรือไม่? เมื่อชื่อของบริษัทที่จองไปในระบบได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะสามารถพิมพ์ใบรับอนุมัติการจองชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจดทะเบียนต่อไป
 • ที่ตั้งกิจการ – ในการจดทะเบียนต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะจดทะเบียน และมีสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรหัสประจำบ้าน 13 หลักที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งบริษัทที่จะจดทะเบียน และมีรูปแผนที่แสดงที่ตั้งกิจการ ในกรณีถ้าบริษัทที่จะจัดตั้งมีสำนักงานสาขา ก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและแผนที่ของสำนักงานสาขา และจดทะเบียนแจ้งการมีสำนักงานสาขาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเอกสาร
  ณ ตอนจดทะเบียนจัดตั้งพร้อมกัน
 • อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ – อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการจดทะเบียนเนื่องจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งรหัส E-filing เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินของบริษัทต่อ
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่บริษัทผ่านทางอีเมลที่จดแจ้งตอนยื่นจดทะเบียนนี้
  ส่วนในกรณีเบอร์โทรศัพท์ ถ้าท่านไม่มีเบอร์พื้นฐาน ก็สามารถใช้เบอร์มือถือแทนได้ ทั้งนี้ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของบริษัทที่จะจดทะเบียนก็ควรให้ข้อมูล URL ของเว็บไซต์เพื่อระบุในแบบฟอร์มจดทะเบียน แต่ถ้าไม่มีทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้บังคับแต่อย่างใด
 • ทุนจดทะเบียน – ต้องมีการกำหนดว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่าใด? ทุนจดทะเบียนนี้คือทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยท่านต้องประมาณการว่าบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะใช้ทุนเป็นจำนวนเท่าใดในการดำเนินธุรกิจ
  แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จัดตั้งบริษัทจะจดทะเบียนที่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อต้องการความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทตนเองในสายตาของคู่ค้า

ทุนจดทะเบียนคืออะไร ชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์

ทุนจดทะเบียนคืออะไร? เรียกชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อไหร่? รวมถึงจะสามารถนำเงินทุนที่ชำระแล้วมาใช้จ่ายภายในกิจการได้หรือไม่?

 • มูลค่าหุ้น – มูลค่าหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และไม่ต่ำกว่า 5 บาท
 • การชำระทุนครั้งแรก – กฎหมายกำหนดว่าทุนขั้นต่ำที่จะชำระครั้งแรกไว้ที่ 25% โดยในการจดทะเบียนลูกค้าสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนชำระทุนที่ขั้นต่ำ 25% หรือจะชำระที่ 100% ก็ได้ ซึ่งตอนจดทะเบียนต้องจดแจ้งว่าผู้ถือหุ้นได้มีการชำระทุนจดทะเบียนกี่ % และเมื่อจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องไปดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทที่จัดตั้ง และนำเงินทุนจดทะเบียนฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เป็นการชำระทุน ซึ่งเงินที่ชำระทุนนี้สามารถจะเบิกถอน เพื่อนำไปใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทได้ เช่นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าน้ำและค่าไฟ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปจากบัญชีของบริษัท ก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินมาทำการบันทึกค่าใช้จ่ายในนามบริษัท โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบว่ามีการชำระทุนตามที่จดแจ้งไว้ตอนจดทะเบียนจากงบการเงินของบริษัทที่นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อมูลของผู้ก่อการ – ต้องมีผู้ก่อการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ชื่อ – นามสกุล อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือในบริษัทที่จะจดทะเบียน โดยผู้ก่อการต้องถือหุ้นขั้นต่ำอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
 • กรรมการผู้มีอำนาจ – ต้องมีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน และระบุเงื่อนไขในการลงนามของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้เงื่อนไขการลงนามของกรรมการแล้วแต่ทางผู้ประกอบการจะตกลงกัน อย่างเช่น กรรมการ 1 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญบริษัท เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท – ในการจดทะเบียน ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าบริษัทนั้นต้องการจัดตั้งบริษัท เพื่อจะประกอบธุรกิจอะไร ซึ่งบริษัทที่จะจัดตั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้หลายวัตถุประสงค์ โดยทั้งนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีวัตถุประสงค์มาตรฐาน โดยวัตถุประสงค์มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถ้าเป็นการประกอบธุรกิจทางด้านพานิชยกรรม จะเป็นแบบ ว.1 และถ้าเป็นการประกอบธุรกิจทางด้านบริการ จะเป็นแบบ ว.2 ซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการอยู่ในแบบ ว. มาตรฐานของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าข้อใด ก็สามารถใช้แบบ ว. นั้นได้เลย หรือถ้าแบบ ว. มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการประกอบธุรกิจ ก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากแบบ ว. มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สิ่งที่เราให้บริการแก่ท่าน

 • จองชื่อบริษัท
 • จัดทำชุดเอกสารจดทะเบียน
 • จัดทำตรายาง (ตราประทับ)
 • จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขอรหัส E-Filing จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • Username & Passwords จากกรมสรรพากร เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมอบสิทธิพิเศษให้กับบริษัทที่มาจดทะเบียนกับเรา คือ “บริการรับทำบัญชีเหมาะสม” คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเราให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าถ้าผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นปกติธุระเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องนำส่งสรรพากรทุกเดือน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในตอนแรกได้เลย หรือผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจไปก่อน แล้วค่อยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในภายหลังก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท (คลิกอ่าน ข้อพิจารณาของผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนรายรับถึง 1.8 ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด)

จดทะเบียนบริษัทโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นมี 2 แบบ

1. จดทะเบียนบริษัท โดยชาวต่างชาติ ถือหุ้นตั้งแต่ 1-49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
2. รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ โดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม (คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น) บทความรับจดทะเบียนต่างชาติโดยชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 49% ขึ้นไป

หมายเหตุ: กรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไปในบริษัท ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคนไทยทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ ต้องแสดงเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่คนไทยจะถือในบริษัทที่จะจัดตั้ง ทั้งนี้เงินที่แสดงสามารถคิดตามอัตราส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่จะชำระได้

หลังจากจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อย ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้อ่านกัน เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับกันภายหลัง “หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียน”


เกี่ยวกับเรา💚

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เราคือผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้บริการทางด้านบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • วางแผนภาษี วางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • คอร์สเรียนบัญชีและภาษี
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีและภาษี
 • ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

ทีมงานของเราประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ทุกท่าน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับรับจดทะเบียนบริษัท

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัทโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชื่อบริษัทควรตั้งอย่างไร?

การเลือกชื่อบริษัทนั้นต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/


สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799, 084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

แผนที่

บริการอื่นที่น่าสนใจ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริการรับจดทะเบียนการค้า
รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า