• ที่อยู่: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • โทร: 094-864-9799

รับตรวจสอบบัญชี

1.บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย ผู้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญาต (CPA) เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม
2.ให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม รับตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 6,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ

Rate this post