มือถือ: 094 864 9799รับทำวีซ่า NON B

รับทำวีซ่า NON B (Non-Immigrant Visa B) เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

รับทำวีซ่า NON B (Non-Immigrant Visa B) เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด บริการรับทำวีซ่า NON-B สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย การให้บริการขอวีซ่า NON-B ของเรานั้น เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ความชำนาญด้านการขอวีซ่า NON-B โดยตรง และเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานกว่า 28 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่เสียค่าปรับในภายหลัง และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่ชาวต่างชาติต้องออกจากประเทศไทย เพื่อขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยใหม่ ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทางเราตระหนักเป็นอย่างยิ่ง

ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B

 1.  การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B  มีอยู่ 2 วิธี คือ
   1.1  ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ที่สถานทูตหรือสถานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
   1.2  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน)
  กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  – ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  หากวีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ได้
 2.  เมื่อได้วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B แล้ว (ปกติเจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลา พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)  ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  – โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น
  – โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3.  เมื่อได้ใบอนุญาตทำงาน ต้องดำเนินการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  – โดยต้องยื่นวีซ่า 90 วันก่อนหมดอายุ
  ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (ขอWork Permit) แทนลูกจ้างก่อนได้ แต่ลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 วัน

หลังจากได้รับวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa “B” (Non-B) 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุกๆ 90 วัน

ในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายแม้วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) จะมีอายุ 1 ปี แต่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกแบบครั้งเดียว (Single-entry)

ควรพึงระวัง เพราะวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) ที่ได้นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางออกนอกประเทศไทย
⭐ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื่นขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย

ขั้นตอนบริการรับทำวีซ่า NON B

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า

ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว NON B – ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้บริการ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่พาท่านไปยื่นเอกสาร หลังจากนั้นติดตามสถานะกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางไปรับวีซ่า NON B พร้อมกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนต่อไป คือ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือที่เรียกว่า Work Permit – จัดเตรียมเอกสารและนำไปยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานต่อกรมจัดหางาน ติดตามสถานะ แจ้งผลคำขอให้ลูกค้าทราบ และพาลูกค้าไปรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางาน

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอต่ออายุวีซ่า NON B

ขั้นตอนสุดท้าย ยื่นขอต่ออายุวีซ่า NON B เป็น 1 ปี – จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ ยื่นเอกสารกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดตามสถานะ เดินทางไปรับวีซ่า NON B อายุ 1 ปีกับลูกค้า

ขั้นตอนต่างๆ อาจจะดูเหมือนง่ายสำหรับหลายๆ ท่าน แต่ทั้งนี้แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดลึกๆ ที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ถ้าหากท่านกำลังมองหาและสนใจให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลด้าน รับทำวีซ่า กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง เรามีทีมงานคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเพื่อให้การขอวีซ่า NON B ให้แก่ชาวต่างชาติของท่านเป็นเรื่องง่าย


สนใจบริการรับทำวีซ่า Non B

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

Rate this post