มือถือ: 094 864 9799รับทำวีซ่า

รับทำวีซ่า ต่ออายุวีซ่า (Visa) รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอลซัลติ้ง จำกัด เราคือบริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / ต่ออายุวีซ่า (Visa) รับขอวีซ่าทำงาน รวมถึงบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เรามีความแม่นยำ ถูกต้อง และคล่องตัวในการดำเนินงาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา และงานบริการของเรานั้นครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขอวีซ่า ตั้งแต่ การเตรียมเอกสาร / กรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่า / ติดต่อสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคอยติดตามสถานะการขอวีซ่าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลทันที

รับทำวีซ่า

ถ้าหากท่านกำลังมองหาการให้บริการด้านการรับทำวีซ่า (Visa) เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการรับขอวีซ่าทำงาน (Visa) โดยตรงไม่ว่าจะเป็น

 • วีซ่าทำงาน (Non-Immigrant Visa B/Non-B)
 • วีซ่าติดตามครอบครัว (Non-Immigrant Visa O/Non-O) 
 • วีซ่าแต่งงาน (Non-Immigrant Visa O/Non-O )
 • วีซ่านักศึกษา (Non-Immigrant Visa ED/Non-ED )
 • การต่อวีซ่า (Visa Extension) 

ด้วยระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน และ ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีอย่างยาวนาน
เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ในการทำวีซ่า (Visa) ในประเทศไทยทุกประเภท 

บริการประเภทที่รับทำวีซ่า

รับทำวีซ่า (Visa) (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 • บริการรับขอวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (Non-B)
 • บริการรับต่อวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (Non-B)
 • บริการรับขอวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O (Non-O) Family/Follower
 • บริการรับต่อวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O (Non-O) Family/Follower
 • บริการรับขอวีซ่าแต่งงาน – Non-Immigrant Visa O (Non-O)  Thai Spouse
 • บริการรับต่อวีซ่าแต่งงาน – Non-Immigrant Visa O (Non-O)  Thai Spouse
 • บริการรับขอวีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (Non-B) Teacher
 • บริการรับต่อวีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (Non-B) Teacher
 • บริการรับขอวีซ่านักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED (Non-ED)
 • บริการรับต่อวีซ่านักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED (Non-ED)
 • บริการรับขอวีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa OA Long stay (Non-OA)
 • บริการรับต่อวีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa OA Long stay (Non-OA)
 • บริการดำเนินการทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-Entry Permit)
  -Single  (ครั้งเดียว ภายใน 1 ปี)
  -Multiple (หลายครั้ง ภายใน 1 ปี)                                                                       
 • บริการรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน – Report 90 days
 • บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (Transfer Stamp to new Passport)
 • บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa changing)

     – รับเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าทำงาน Non-O
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าทำงาน Non-O
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.30 เป็นวีซ่า Non-B
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.30 เป็นวีซ่า Non-O
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.90 เป็นวีซ่า Non-B
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก ผผ.90 เป็นวีซ่า Non-O
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน Non-B
     – รับเปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน Non-O

ข้อมูลประเภทวีซ่า

1. วีซ่า Non-B (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับประกอบธุรกิจ และการทำงาน
2. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการติดตามภรรยาหรือสามีคนไทย (Thai Spouse)
3. วีซ่า Non-O (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับกรณีการเข้ามาในฐานะคู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดาของผู้ได้สิทธิ์การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร, เกษียณอายุใช้ชีวิตบั้นปลาย (กรณีนี้ไม่สามารถทำงานได้)
4. วีซ่า Non-IB (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
5. สมาร์ทวีซ่า (Smart Visa) ใช้สำหรับวีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดมาเพื่อดึงดูดบุคคลากรที่มีทักษะสูง
6. วีซ่า Non-ED (ประเภทคนอยู่ชั่วคราว) ใช้สำหรับการเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ

ขั้นตอนการขอวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B

 1.  การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B  มีอยู่ 2 วิธี คือ
   1.1  ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ที่สถานทูตหรือสถานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
   1.2  ยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน)
  กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  – ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant Visa B (วีซ่าทำงาน) ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  หากวีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตราวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ได้
 2.  เมื่อได้วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B แล้ว (ปกติเจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลา พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)  ต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  – โดยเจ้าหน้าที่จะให้ใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานที่ทำงานนั้น
  – โดยทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งปกติโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3.  เมื่อได้ใบอนุญาตทำงาน ต้องดำเนินการยื่นขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa B/Non-B ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  – โดยต้องยื่นวีซ่า 90 วันก่อนหมดอายุ
  ในกรณีที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาใประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (ขอWork Permit) แทนลูกจ้างก่อนได้ แต่ลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้ามาแสดงตัวและรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 วัน

หลังจากได้รับวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa “B” (Non-B) 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ทุกๆ 90 วัน

ในกรณีที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนด เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายแม้วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) จะมีอายุ 1 ปี แต่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกแบบครั้งเดียว (Single-entry)

ควรพึงระวัง เพราะวีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa B (Non-B) ที่ได้นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางออกนอกประเทศไทย
⭐ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื่นขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำสนามบินหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย

การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O)

การขอวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O) ในประเทศไทยเหมาะสำหรับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวไทย เช่น คู่สมรสที่เป็นคนไทย / บุตรเป็นคนไทย / บุตรบุญธรรม / บุตรของคู่สมรส เป็นต้น

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1.  กรณีคนต่างชาติสมรสกับหญิงไทย สามีชาวต่างชาติต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท หรือเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี
 2.  กรณีคนต่างชาตินั้นเป็นบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา คนต่างชาติต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ 1 ปี
 3.  กรณีคนต่างชาติเป็นบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส อยู่ในความอุปการะบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรสและอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 4.  มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติกับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
 5.  กรณีเป็นคู่สมรสนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

ขั้นตอนการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa “O” (Non-O)
กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย

 1. ในการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O) นั้นมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันดังนี้ คือ
  1.1 ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O) ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของชาวต่างชาติ
  1.2 ยื่นขอเปลี่ยนแปลงเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa O (Non-O)
  กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว
  – หากถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa O (Non-O) ก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  – กรณีที่วีซ่าหมดอายุแล้ว ชาวต่างชาติจะไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa O (Non-O) ได้
 2.  เมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa O (Non-O) แล้ว
  เจ้าหน้าที่จะให้ระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นระยะเวลา 90 วัน
 3. เมื่อได้ Non-Immigrant Visa O ระยะเวลา 90 วันแล้ว คนต่างชาติจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่อระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็น 1 ปี 
  – โดยต้องยื่นขอต่อวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O) เป็นระยะเวลา 1 ปี
  *** ก่อนวีซ่ารอบแรกที่มีอายุ 90 วันหมดอายุ

หมายเหตุ:

 1. ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอ และบุตร/ภรรยา/สามีผู้มีสัญชาติไทย ต้องไปแสดงตัวด้วยตนเองเพื่อให้ปากคำ
 2. ในกรณีที่เป็นการติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร คนต่างด้าวผู้มาปฏิบัติงานในราชอาณาจักรต้องได้ Non-Immigrant Visa O เป็นระยะเวลา 1 ปีเรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์ในการขอวีซ่าเกษียณอายุ Non-Immigrant Visa O
(Non-OA) และ (Non-OX)

 1. คนต่างชาติที่ต้องการขอวีซ่าต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 2. มีวีซ่าเกษียณอายุ Non-Immigrant Visa O (Non-O) อายุ 90 วัน และพำนักอาศัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลา 60 วัน
 3. ในกรณี Non-OA คนต่างชาติจะต้องมี
  💸 เงินรายได้/เงินเกษียณอายุ เดือนละ 65,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
  💸 เงินฝาก-เงินบำนาญรวมกันปีละ 800,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  💸 กรณี Non-OX คนต่างชาติจะต้องมีเงินรายได้/เงินเกษียณอายุเดือนละ 100,000 บาทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
  💸 เงินฝาก-เงินบำนาญ รวมกันปีละ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  โดยทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการมีเงินได้จากธนาคารในประเทศไทย เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
 4. คนต่างชาติต้องมีการประกันสุขภาพ
 5. คนต่างชาติที่ได้วีซ่าเกษียณอายุจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทุกประเภทในประเทศไทย
 6. การยื่นต่อวีซ่า สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้อย่างน้อย 21 วัน

หลังจากได้รับวีซ่า Non-Immigrant Visa O (Non-O) 1 ปีแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องไปรายงานตัวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ ทุก ๆ 90 วัน ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้ไปรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

เราประเมินราคาตามลักษณะของความเป็นจริง ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับต่ออายุวีซ่าด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับต่ออายุวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่า NON-B / NON-O เป็นต้น

ใช้บริการทำวีซ่ากับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับทำวีซ่า / การต่อวีซ่าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กระบวนการขอวีซ่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง?

เราจะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จน สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

1. เตรียมเอกสารให้ลูกค้า
2. สำนักงานส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่เราจัดเตรียมไว้ให้
3. ลูกค้าส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาให้ทางสำนักงานเพื่อดำเนินงานต่อ
4. ทีมงานไปยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานีตัวแทนทางการทูต
5. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ทีมงานจะไปรับวีซ่าและส่งมอบให้กับลูกอย่างโดยเร็ว

ระยะเวลาดำเนินงานยื่นขอวีซ่านานไหม?

ระยะเวลาในกระบวนจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการดังกล่าว เช่น ประสบการณ์ก่อนหน้าในการขอวีซ่า การรีบด่วนในการดำเนินการ, การอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 • การยื่นขอวีซ่า (Apply for Visa)
 • ต่ออายุวีซ่า (Visa Extension)
 • ขอใบอนุญาตทำงาน (Apply  for Work- permit)
 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit extension)
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (Visa Changing ) ให้กับชาวต่างชาติ  

กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีให้บริการรับขอวีซ่าทำงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด


สนใจบริการรับทำวีซ่าและรับขอวีซ่าทำงาน

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 0948649799
LINE ID: @greenproksp
E-mail: info.th@greenproksp.com

เพิ่มเพื่อน