มือถือ: 094 864 9799สำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา

สำนักงานผู้แทน และสาขา

การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา

สำนักงานผู้แทนของต่างชาติที่เปิดในไทย

การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน หรือ Representative Office ในประเทศไทย ต้องตรวจดูว่าธุรกิจของต่างชาตินั้นอยู่ใน 5 ประเภทนี้หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในธุรกิจ 5 ประเภทนี้ไม่สามารถจัดตั้งได้

ธุรกิจ 5 ประเภทที่สามารถจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของต่างชาติในไทยได้

1. บริการจัดซื้อและสรรหาสินค้า หรือ บริการในประเทศไทยให้กับสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ
2. บริการตรวจสอบสินค้า หรือ ควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้าที่สำนักงานใหญ่จ้างผลิตในประเทศไทย
3. บริการให้คำแนะนำสินค้าของสำนักงานใหญ่แก่ผู้ใช้สินค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายในไทย
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของสำนักงานใหญ่
5. ธุรกิจรายงานสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในประเทศไทยให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบ

สำนักงานสาขาของต่างชาติที่เปิดในไทย

การจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือ Branch Office ในประเทศไทยนั้น ประเภทธุรกิจของต่างชาติจะต้องมีอยู่ใน 12 ประเภทธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจในหัวข้อสำนักงานผู้แทน และอีก 7 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. บริการประสานงาน และบริหารจัดการสาขาหรือบริษัทในเครือที่จัดตั้งภายในภูมิภาคเดียวกัน (ทำหน้าที่แทนสำนักงานใหญ่)
2. ให้คำปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
3. บริการด้านการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม
4. บริการบริหารจัดการด้านการเงิน
5. บริการด้านการตลาด บริหารจัดการ ควบคุมการตลาด และวางแผนส่งเสริมการขาย
6. บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
7. บริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ความแตกต่างระหว่าง สำนักงานผู้แทน กับ สำนักงานสาขา

สำนักงานผู้แทน (Representative Office) ของต่างชาตินั้นไม่สามารถมีรายได้จากการให้บริการได้ แต่จะได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศเท่านั้น ส่วน สำนักงานสาขา (Branch Office) สามารถมีรายได้จากการประกอบธุรกิจได้ หรือ ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ก็ได้

บริการที่น่าสนใจ รับจดเพิ่มสาขา

5/5 - (1 vote)