มือถือ: 094 864 9799หุ้นส่วน

หุ้นส่วน คืออะไร

ความหมายของคำว่า “หุ้นส่วน” คือ การร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความความคิดเห็นตรงกัน เพื่อมีจุดประสงค์ในการทำธุรกิจร่วมกัน หุ้นส่วนเปรียบเสมือน คู่คิด คู่ขา ผู้ร่วมมือกัน ช่วยกันคิด ลงแรง ลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ข้อดีของหุ้นส่วน

 • ช่วยกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ช่วยกันทำงานได้ ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยคนเดียว
 • ช่วยกันคิด วิเคราะห์ ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ
 • ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่อีกฝ่ายไม่รู้ได้
 • ช่วยระดมเงินทุนในการลงทุนต่างๆ

ข้อเสียของหุ้นส่วน

 • กำไรที่ได้รับจะต้องหารตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ ไม่ได้เงินเต็มจำนวน
 • อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง ทำให้ตัดสินใจทำอะไรลำบากไม่เหมือนทำคนเดียว
 • หากธุรกิจประสบความสำเร็จ ชื่อเสียงที่ได้รับจะหารกัน ไม่ได้คนเดียวเต็มๆ
 • ถ้าเลือกหุ้นส่วนผิด อาจทำให้ธุรกิจของคุณแย่ลง หรือต้องปิดกิจการ

วิธีการเลือกหุ้นส่วน

 1. ควรเลือกหุ้นส่วนที่มีความคิดเห็นและลักษณะการทำงานคล้ายๆ กัน เพื่อลดปัญหาการขัดแย้ง
 2. การเงินที่มั่นคง
 3. ไว้วางใจกันได้ ไม่โกงกัน
 4. มีมุมมองที่น่าสนใจ
4.2/5 - (8 votes)