มือถือ: 094 864 9799ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ​ คือ

ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน กับห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน แต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญ กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการเปิดธุรกิจร่วมกัน (โดยไม่ต้องจดทะเบียน) หุ้นส่วนทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกิจการทันที ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ต่างจากการจดทะเบียน แต่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีความเป็นนิติบุคคลแยกออกจากหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • มีเงินทุนประกอบกิจการมากกว่าการเป็นเจ้าของคนเดียว
 • มีความเสี่ยงน้อยลง เพราะมีหุ้นส่วนช่วยจ่ายในกรณีกิจการขาดทุน
 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญง่าย และปิดกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญง่าย

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • มีเงินทุนจำกัดเพียงแค่ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน
 • ถ้าหุ้นส่วนถอนตัว หรือเสียชีวิต ความเป็นห้างหุ้นส่วนจะถูกปิดตัวลง
 • ความน่าเชื่อน้อย เพราะไม่ได้เป็นนิติบุคคล
 • หุ้นส่วนทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัด
 • เสียภาษี 2 ทาง คือ ห้างหุ้นส่วนเสียภาษีบุคคลธรรมดา และเมื่อแบ่งกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจจะต้องเสียภาษีอีกด้วย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • มีเงินทุนประกอบกิจการมากกว่ากิจการคนเดียว
 • มีความเสี่ยงน้อย เพราะมีหุ้นส่วนช่วยจ่ายในกรณีกิจการขาดทุน
 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลง่าย และปิดกิจการห้างหุ้นส่วนสามัญง่าย
 • น่าเชื่อถือมากกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ และรวบรวมเงินทุนได้มากกว่า
 • เสียภาษีน้อยกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ และสามารถหักค่าใช้จ่ายได้

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • ต้องรับผิดชอบหนี้สินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอย่างไม่จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะปิดตัวลงทันทีที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต หรือหุ้นส่วนถอนตัว
5/5 - (1 vote)