ร่างเอกสารกฎหมาย

บริการร่างเอกสารทางกฎหมายโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

• พินัยกรรม
• สัญญาก่อนสมรส
• สัญญาโอนหุ้น
• สัญญากู้ยืมเงิน
• สัญญาเช่า
• สัญญาซื้อขาย

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public)

• รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
• รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
• รับรองสำเนาเอกสาร
• รับรองสถานะการเงิน
• รับรองคำแปล แปลเอกสาร
• รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
• รับรองข้อเท็จจริง
• รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
• รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
• รับรองคำสาบาน
• รับรองคำให้การ
• รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
• อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

บริการร่างเอกสารทางกฎหมาย
5 (100%) 1 vote[s]