มือถือ: 094 864 9799บริการรับร่างเอกสารทางกฎหมาย

รับร่างเอกสารกฎหมาย

บริการร่างเอกสารทางกฎหมายโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

 • พินัยกรรม
 • สัญญาก่อนสมรส
 • สัญญาโอนหุ้น
 • สัญญากู้ยืมเงิน
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาซื้อขาย

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public)

 • รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 • รับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองสถานะการเงิน
 • รับรองคำแปล แปลเอกสาร
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
 • รับรองคำสาบาน
 • รับรองคำให้การ
 • รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
 • อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

สนใจบริการร่างเอกสารทางกฎหมายหรืออื่นๆ โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ มีใบอนุญาติถูกต้อง ติดต่อเรา

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 111 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 094-864-9799
LINE ID: @greenproksp

เพิ่มเพื่อน


E-mail:
greenproksp.th@gmail.com