มือถือ: 094 864 9799เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องหมายรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อนำไปติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ แสดงความมีตัวตนตามกฎหมาย

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ DBD Registered กับ DBD Verified ความแตกต่างของ 2 เครื่องหมายนี้คือ ต้องจดทะเบียน DBD Registered ก่อน หลังจากนั้นถึงจดทะเบียน DBD Verified ได้

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง

 1. ต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
 2. เว็บไซต์ของท่านต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ในเว็บไซต์ต้องมีข้อมูลที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ และช่องทางการร้องเรียนการซื้อขายสินค้า
 4. สินค้าที่ขายในเว็บไซต์ต้องไม่ผิดข้อกฎหมาย หรือต้องไม่ผิดศีลธรรม
 5. สินค้าหรือบริการที่ขายบนเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตอนจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. สินค้าหรือบริการที่ขายบนเว็บต้องมีความชัดเจน
 7. บนเว็บไซต์ต้องมีนโยบายบริการหลังการขายที่แสดงไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีอายุใช้งานได้ 1 ปี หลังจากครบ 1 ปี สามารถยื่นต่ออายุใหม่ได้

ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์และสินค้า/บริการของท่าน
 2. ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 1. มั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ที่มีสัญลักษณ์นี้
 2. หากเกิดปัญหาขึ้นสามารถร้องเรียนมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

เครื่องหมาย DBD Verified

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. เครื่องหมาย DBD Verified Silver

เครื่องหมาย DBD Verified Silver สามารถออกให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้

2. เครื่องหมาย DBD Verified Gold

เครื่องหมาย DBD Verified Gold ออกให้เฉพาะนิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ส่งงบการเงินของนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้
 • 3. เครื่องหมาย DBD Verified Platinum

  เครื่องหมาย DBD Verified Platinum ออกให้เฉพาะนิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ ดังนี้
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ส่งงบการเงินของนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ได้รับรางวัลประกวดเว็บไซต์จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผ่านเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้
 • 5/5 - (1 vote)