มือถือ: 094 864 9799ลงทะเบียน e-GP

ลงทะเบียน e-GP

ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ e-GP

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการให้กับทางรัฐบาล ก่อนอื่นจำเป็นต้องลงทะเบียน e-GP หรือ ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลของผู้ค้าทุกรายที่สนใจ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในระบบ e-GP ภาครัฐจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น จัดเกรดของผู้ค้า จัดหมวดหมู่สินค้าที่ผู้ค้าต้องการขายให้กับทางภาครัฐ

ทำไมต้องลงทะเบียน e-GP

  1. สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐได้ เช่น การยื่นซองเอกสารประมูล ยื่นเสนองาน เป็นต้น
  2. สามารถเช็ค หรือหางานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของภาครัฐได้ และสามารถติดตามสถานะของโครงการได้ว่าขั้นตอนถึงไหนแล้ว
  3. ได้รับข่าวสารจากภาครัฐ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทต่างๆ ซึ่งระบบของภาครัฐจะส่งเข้าอีเมลของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน e-GP เพื่อทราบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างใหม่ๆ

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ e-GP

  1. ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ข้อหลักๆ ที่เจอ ได้แก่ 1 เลือกประเภทผู้ค้าผิด เช่น ลงทะเบียนในนามบริษัท แต่ความเป็นจริงผู้ลงทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนข้อ 2 ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใส่คำนำหน้าชื่อนิติบุคคลของท่านผิด เช่น บริษัท บริษัท เอบีซี จำกัด หรือ เอบีซี จำกัด
  2. ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนกรอกข้อมูลเรียบร้อย แต่ไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าระบบ หรือส่งแล้วแต่ไม่ครบ
  3. ใส่ E-mail ผิด ทำให้ผลการอนุมัติที่ส่งไปไม่ได้รับ

วิธีการลงทะเบียนระบบ e-GP

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะพบปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่” ให้กดคลิก ซึ่งปุ่มจะอยู่บริเวณด้านขวาของเว็บ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทของการลงทะเบียน หลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล แล้วกดเริ่มต้นการลงทะเบียน จะนำท่านไปสู่หน้ากรอกรายละเอียดทั้งหมด ช่องที่มีดอกจันสีแดง จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์แบบการลงทะเบียน และให้กรรมการผู้มีอำนาจนิติบุคคลของท่านเซ็นและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแนบเอกสารสำคัญของบริษัทตามไปและเซ็นสำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารให้กับภาครัฐในสถานที่ที่กำหนด หลังจากนั้นรอผลอนุมัติและแจ้งผลทาง E-mail

สำหรับผู้ที่สนใจให้ทางเราลงทะเบียน e-GP หรือ ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 210 0281 หรือ LINE ID: @greenproksp