ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการ ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.1 การขายพืชผลทางการ […]
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)      จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คำนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คงเคยได้ยิน แต่บางท่านอาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจถึงภาษีมู […]