มือถือ: 094 864 9799



ป้ายกำกับ เครื่องPOS

การยื่นขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS)

รับขออนุญาตเครื่องpos
รับขออนุญาตเครื่องpos เพื่อให้ธุรกิจของสามารถรับเงินและบันทึกการเก็บเงินโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาในการดำเนินงาน