มือถือ: 094 864 9799รับจดทะเบียนนิติบุคคล

รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งธุรกิจทุกประเภท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ออกแบบตรายางฟรีและคอร์สเรียนภาษี

รับจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการต้องเลือกประเภทการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการที่จะทำ โดยจำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

 • ความน่าเชื่อถือ
 • รายได้ต่อปี
 • ประเภทของลูกค้า
 • ทุนจดทะเบียน
 • จำนวนผู้ร่วมลงทุน
 • ผู้ถือหุ้น
 • การระดมทุน
 • ความคล่องตัวในการบริหารงาน
 • ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจตามวัตถุประสงค์ ในราคาที่สมเหตุผล

โดยท่านผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการจดทะเบียนธุรกิจ เราจะช่วยลดภาระในการจดทะเบียนธุรกิจให้กับท่าน เพื่อให้จัดตั้งธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ท่านผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต้องการ เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือเลิกกิจการ ทางเรามีบริการในการดำเนินการดังกล่าวให้กับท่านผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดการให้บริการ

 1. รับจดทะเบียนบริษัท
 2. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า
 4. รับจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม
 5. รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 6. รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
 8. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

 • ชื่อบริษัท ไทย/อังกฤษ ที่ต้องการและมีสำรองไว้อีก สองชื่อ (รวม 3 ชื่อ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 3 ท่าน) พร้อมเบอร์โทรศัพท์
 • ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์
  (สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน)
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 • สัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

 • ชื่อห้างหุ้นส่วน ไทย/อังกฤษ ที่ต้องการและมีสำรองไว้อีก สองชื่อ (รวม 3 ชื่อ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เริ่มก่อการ (อย่างน้อย 2 ท่าน) พร้อมเบอร์โทร
 • ระบุหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด กับหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
 • ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์
  (สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน)
 • แผนที่ตั้งห้างหุ้นส่วน
 • วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนที่จะประกอบกิจการค้า
 • สัดส่วนจำนวนเงินที่ลงของแต่ละท่าน
 • หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม (ต้องเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น)

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ด้วยขั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยาก และให้เวลาค่อนข้างนาน ทางบริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
จึงได้ รับจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจและต้องการจะจัดตั้งบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในรูปแบบบุคคลธรรมดา และต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยเราจะช่วยดำเนินการขั้นตอนต่างๆ แทนท่าน ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในขั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยาก

จดทะเบียนนิติบุคคล กับเราดีอย่างไร?

 • ฟรีคอร์สสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายใหม่
 • ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก บริการรวดเร็ว ประหยัดเวลา เราให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากต่อปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ!
 • ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
 • ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน
 • บริการรับ-ส่งเอกสารถึงบ้าน
 • สามารถสอบถาม พร้อมคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมืออาชีพ และชำนาญเฉพาะด้าน
 • ราคาค่าบริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลนี้รวมค่าธรรมเนียมของรัฐบาลแล้ว และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)

 1. การทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้า จะต้องการทำธุรกิจกับนิติบุคคล คือรูปแบบบริษัทมากกว่าบุคคลธรรมดา
  เพราะสามารถตรวจสอบสถานะได้ อย่างเช่น
  – บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่าใด
  – รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
  – กรรมการบริษัทเป็นใคร
  รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทจากงบการเงินที่บริษัทนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่า
 2. การทำธุรกิจในรูปบริษัทจะมีความมั่นคงกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา การระดมทุนก็สามารถทำได้ง่ายกว่า อย่างเช่น เมื่อต้องการขยายกิจการก็จะสามารถหาผู้ลงทุนมาลงทุนได้ง่ายกว่า
  รวมถึงการพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปบริษัทก็จะมากกว่าบุคคลธรรมดา
 3. การสรรหาพนักงาน เพราะลูกจ้างหรือพนักงานโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียนบริษัท มีโอกาสได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานกับบริษัทมากกว่า
 4. การประกอบกิจการในรูปบริษัทจำกัดนั้นมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ
  – บุคคลธรรมดา มักใช้อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยหักได้ 10-60% ตามประเภทของเงินได้
  – นิติบุคคล คือ บริษัทนั้นเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ โดยการคำนวนภาษีของบริษัทจำกัดสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการมาหักออกจากรายได้ เมื่อมีผลกำไรสุทธิเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการยกเว้นภาษี แล้วจึงเสียภาษี
  – ขาดทุนสุทธิ นิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษี กล่าวคือการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาถึงแม้ว่ากิจการที่ทำในปีนั้นผลประกอบการมีผลขาดทุนก็ยังคงต้องเสียภาษี ในขณะที่นิติบุคคลคือบริษัทจำกัดถ้าผลประกอบการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี
  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิไปหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีในปีต่อๆ ไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี (ตามข้อกำหนดของสรรพากร) โดยนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรกจากกำไรสุทธิ (ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนที่ชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท) ในขณะที่บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทจากเงินได้สุทธิ โดยทั้งนี้อัตราภาษีของนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20% ในขณะที่อัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 35%

เกี่ยวกับเรา💚

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด เราคือผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนนิติบุคคล
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • ให้บริการทางด้านบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • วางแผนภาษี วางระบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • คอร์สเรียนบัญชีและภาษี
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีและภาษี
 • ขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • รวมถึงการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติ

และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
• ธุรกิจบริการขนส่ง
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานจดทะเบียนบริษัทที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม

ทีมงานของเราประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละบริการ ด้วยบริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ทุกท่าน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเมินราคาอย่างไร?

เรามีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบ และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานอย่างแน่นอน

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนด้วยไหม?

ใช่! เราบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงจดทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย >> https://www.greenprokspforsme.com/

ใช้บริการจดทะเบียนกับเราปัญหาจะหมดไปใช่ไหม?

ใช่! ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรับจดทะเบียนบริษัทโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พื้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล?

สำหรับงานจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลนั้นเราให้บริการทั่วประเทศไทย
สำหรับงานจดทะเบียนอื่นๆนั้น ลูกค้าโปรดโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อน

นอกจากงานจดทะเบียน มีบริการอย่างอื่นอีกไหม?

ใช่! นอกจากที่เราจะให้บริการจดทะเบียนอย่างครบวงจรแล้ว เรายังมีบริการรับทำบัญชี
ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ดูรายละเอียด คลิก>> https://www.greenproksp.co.th/


สนใจบริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend