จดบริษัทรักษาความปลอดภัย
จดทะเบียนบริษัทรักษาความปลอดภัย ในปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีความต้องการของตลาดสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำน […]
ข้อมูลการรับจดทะเบียนเพิ่มสาขา
รับจดเพิ่มสาขา บทความนี้เราจะมากล่าวถึงข้อมูลทุกอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับบริการรับจดเพิ่มสาขา และสอดแสร้งความรู้ให้กับผู้ที่เตรียมตัวกำลังจะจดเพิ่มสาขา สำ […]
คำถามที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องให้คนไทยถือหุ้นมากกว่า 51% หรือไม่ คำตอบ ไม่จำเป็น แต่ถ้าชาวต่างชาติถือหุ้นมากกว่า […]
สำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา
การจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานผู้แทน และสำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทนของต่างชาติที่เปิดในไทย การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน หรือ Representative Office ในประเทศไทย […]
ประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติ
การประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติในการประชุมของผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด การประชุมผุ้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. การประชุมสามัญครั้งแรก โดยกรรมก […]
หน้าที่หลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจต่างชาติ
หน้าที่ที่ต้องทำหลังได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ – ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่บริษัท หรือสำ […]
ภาษีที่เกี่ยวกับบัญชีบริษัท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นจะมีเพียงการซื้อขายบางประเภทเท่านั้นที่จะต้องมีการหัก แต่ละประเภทจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ได้แบ่งออกเป็น 5 ประ […]
บัญชีบริษัทจำกัด
จัดทำบัญชีบริษัท บริษัทจำกัด มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และเสียค่าปรับในภายหลัง สิ่งที่นิติบุ […]
หน้าที่ที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท
หน้าที่ที่บริษัทต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้ว หน้าที่ของบริษัทจำกัด กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารของบริษัท รายงานสถานะและการเปลี่ยนแปลงใน […]