ความหมายบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ บุคคล 3 บุคคลขึ้นไปที่มารวมตัวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรจากการดำเนินกิจการ และทำการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมา

Greenpro ksp

2018-12-20
ติดต่อเรา