ความหมายบริษัทจำกัด
บริษัทจำกัด คือ บุคคล 3 บุคคลขึ้นไปที่มารวมตัวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรจากการดำเนินกิจการ และทำการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมา