บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าธุรกิจขนาดเล็ก (ธุรกิจพาณิชยกรรมขนาดย่อมที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท รายได้รวม […]
ตัวอย่างแบบฟอร์มและวิธีการบันทึกบัญชี
1. สมุดบัญชีขั้นตอน 1.1 ตัวอย่างสมุดบัญชีรายวันทั่วไป 1 สมุดรายวันทั่วไป แสดงถึงชนิดของสมุดบัญชี 2 หน้าบัญชี หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไปโดยเขียนเรียงตามล […]
วิธีทำบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก
วิธีการทำบัญชีสำหรับธุรกิจ SME หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก 1. ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเข้าใจในเรื่องสำคัญ 1.1 แบ่งแยกธุรกิจกับเรื่องส่วนตัวออ […]
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
การที่ธุรกิจซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ อาจจะจ่ายด้วยเงินสดที่จ่ายทันที หรือ จ่ายเงินหลังจากรับสินค้า เช่น จ่ายหลังจากรับสินค้า 30 วัน สิ่งเหล่านี้เรียก […]