คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ความหมายของคำศัพท์บัญชี งบการเงิน คือ งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล […]
บัญชีสำหรับธุรกิจออนไลน์
ช่วงนี้มีธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการออนไลน์มาจดทะเบียน และทำบัญชีธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะกฏหมายเรื่องธนาคารต้องรายงานการเดินบัญชีของลูกค้ […]
เบื้องหลังของคนประกอบวิชาชีพทำบัญชี
เบื้องหลังของคนรับทำบัญชี ชื่อว่านักบัญชีก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมการประกอบอาชีพทางด้านวิชาบัญชี นักบัญชี ก็ไม่ใช่นั […]
เปลี่ยนผู้รับทำบัญชี
เปลี่ยนผู้ทำบัญชีของบริษัทต้องทำอย่างไร เปลี่ยนผู้ทำบัญชีของบริษัทต้องทำอย่างไร 1. ขอเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีคืน การทำบัญชีนั้น ต้องใช้เอกสารประกอบ […]