จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ
จดทะเบียนกับ สคบ. การซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ (E-commerce) เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และเข้าถึ […]
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมายรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]
เว็บที่ต้องจดและไม่จดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ที่ต้องจดและไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่มีระบบสั่งซื้อสินค้า เช่น มีระบบกรอกแบบฟ […]